Financiële gevolgen verminderde gasproductie vallen voor Gasunie mee

27 juli 2015 – Het bedrijfsresultaat van Gasunie is in het eerste halfjaar van 2015  met € 38 mln gedaald, deels door de verminderde gasproductie. Gasunie vindt de maatregelen van minister Kamp ‘een goede ontwikkeling’.

Het verlagen van de productie uit het Groningenveld en de maatregelen om de veiligheid en de leefbaarheid van het Groninger gaswinningsgebied te verbeteren hebben ook de instemming van Gasunie. ‘Wij vinden het een goede ontwikkeling dat er met dit pakket van maatregelen belangrijke stappen worden gezet om de onbedoelde neveneffecten van gaswinning te verminderen. Onze Nederlandse netbeheerder GTS speelt een rol in het opvangen van de gevolgen van de verlaagde gasproductie uit Groningen. Dit gebeurt door gas uit andere bronnen via kwaliteitsconversie geschikt te maken voor gebruik in de laagcalorische G-gasmarkt (huishoudens). Om dit ook voor de langere termijn te kunnen blijven doen, bereiden we de uitbreiding van de bestaande stikstofcapaciteit voor. Hierdoor kunnen we de leveringszekerheid in Nederland en omringende landen op het gewenste hoge niveau houden.’
Dat stelt Gasunie in het bericht over het eerste halfjaar van 2015. Het bedrijf noemt het eerste half jaar ‘solide’.

Persbericht  Gasunie
Solide eerste halfjaar 2015 voor Gasunie

 • Opbrengsten van € 876 miljoen in lijn met eerste halfjaar 2014.
 • Opbrengsten uit nieuwe activa compenseren efficiencykortingen opgelegd door toezichthouder.
 • Getransporteerd volume (607 TWh) lager ten opzichte van de eerste zes maanden van 2014 (621 TWh). Dit komt onder andere door verminderde productie van gas uit het Groningenveld. De geboekte capaciteit is op hetzelfde niveau gebleven.
 • Bedrijfsresultaat gedaald met € 38 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere operationele kosten vanwege het meerjarig onderhouds- en vervangingsprogramma. Daarnaast zijn als gevolg van de verlaagde gasproductie uit het Groningenveld de benodigde kosten voor het op het gewenste kwaliteitsniveau brengen van gas uit andere bronnen gestegen. Ook is € 22 miljoen ten laste van het resultaat gebracht voor het buiten bedrijf stellen en het verwijderen van leidingdelen om Gasunie’s infrastructuur beter aardbevingsbestendig te maken.
 • Netto resultaat na belasting gedaald met € 31 miljoen tot € 326 miljoen.

Belangrijkste ontwikkelingen

 • De veiligheidsresultaten op het gebied van leidingbeschadigingen blijven met drie incidenten onder de voor 2015 gestelde signaalwaarde van zeven. Het aantal persoonlijke ongevallen per miljoen gewerkte uren, gemeten als de reportable frequency index, is gedaald van 5,3 ultimo juni 2014 naar 3,5 ultimo juni 2015 (signaalwaarde is 4,0).
 • Op 8 maart werd een Green Deal getekend tussen onder andere de overheid, HarvestaGG en Gasunie voor de oprichting van een Green Goods Farm. Belangrijk onderdeel binnen dit concept is de conversie van biogas naar vloeibaar groen gas (bio-LNG).
 • Op 10 maart heeft EnergyStock 0,9 TWh aan opslagdiensten verkocht uit de aardgasbuffer in Zuidwending. Een deel hiervan is additioneel volume dat in het najaar van 2014 in deze ondergrondse opslag beschikbaar is gekomen.
 • Op 31 maart is door Gate terminal het startsein gegeven voor de bouw van een LNG break-bulkfaciliteit in de haven van Rotterdam. Hiermee wordt het vanaf medio 2016 mogelijk om vanuit Gate terminal LNG te distribueren als schonere brandstof voor scheepvaart en vrachtverkeer.
 • Per 1 april zijn Gasunie en Vopak beide 50% aandeelhouder van Gate terminal omdat de laatste minderheidsaandeelhouder haar 5% aandeel in Gate terminal aan hen verkocht heeft.
 • De aanleg van de nieuwe tunnel voor pijpleidingen in de Elbe (Elbe-duiker) bij Hamburg en de laatste fase van het uitbreidingsproject van Noord-Duitsland naar Denemarken verlopen volgens planning. Met dit laatste project zijn de Duitse onderdelen van de gasrotonde begin 2016 klaar voor gebruik.
 • De hoeveelheid verhandeld volume via de Nederlandse virtuele gashandelsplaats TTF is opnieuw flink gestegen (7.003 TWh in januari t/m mei 2015 versus 5.322 TWh in dezelfde periode van 2014).
 • Het grootschalige vervangingsprogramma waarbij verouderde onderdelen in het Nederlandse regionale Gasunie-net worden vervangen, wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste resultaten daarvan bevestigen dat het programma goed op koers ligt, zowel qua omvang als qua wijze van uitvoering.

Han Fennema, CEO Gasunie, over de resultaten
“De eerste helft van 2015 hebben we een solide resultaat behaald. We zien dit jaar een daling in onze investeringsuitgaven. De laatste jaren hebben we op verzoek van klanten ons netwerk uitgebreid en daardoor de gasrotonde verder versterkt. Nu deze vrijwel volledig op sterkte is, richten we ons op onderhoud en tevens vervanging van oudere onderdelen in ons net. Hierdoor zal onze infrastructuur ook op de lange termijn een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de Noordwest Europese energievoorziening. Een goed functionerende, gediversifieerde gasinfrastructuur draagt bij aan het reduceren van CO2 op korte termijn en aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Zij zorgt er bovendien voor dat deze ook betaalbaar en betrouwbaar blijft. Wij zoeken samen met partners naar mogelijkheden om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te stimuleren om daarmee onze energievoorziening verder te verduurzamen.

De minister van Economische Zaken heeft bekend gemaakt de productie uit het Groningenveld voor 2015 te verlagen. Daarnaast heeft hij een pakket van maatregelen getroffen om de veiligheid en leefbaarheid van de bewoners van het Groninger gaswinningsgebied te verbeteren. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat er met dit pakket van maatregelen belangrijke stappen worden gezet om de onbedoelde neveneffecten van gaswinning te verminderen.

Onze Nederlandse netbeheerder GTS speelt een rol in het opvangen van de gevolgen van de verlaagde gasproductie uit Groningen. Dit gebeurt door gas uit andere bronnen via kwaliteitsconversie geschikt te maken voor gebruik in de laagcalorische G-gasmarkt (huishoudens). Om dit ook voor de langere termijn te kunnen blijven doen, bereiden we de uitbreiding van de bestaande stikstofcapaciteit voor. Hierdoor kunnen we de leveringszekerheid in Nederland en omringende landen op het gewenste hoge niveau houden.

GTS heeft dit voorjaar voor het eerst een Netwerk Ontwikkelingsplan voor de komende twintig jaar opgesteld. Hierin wordt bevestigd dat de rol van gas in de toekomst verandert. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van onze economie en de snelheid waarmee het aantal duurzame energiebronnen groeit. Het Netwerk Ontwikkelingsplan laat ook zien dat aardgas de komende twintig jaar een belangrijke rol blijft spelen. Omdat de productie van aardgas in Nederland en diverse andere Noordwest Europese landen terugloopt, is het noodzakelijk dat gas uit andere landen en bronnen zijn weg naar afnemers kan blijven vinden. Onze infrastructuur maakt dat mogelijk.”

 

Bronnen
Persbericht Gasunie, 27 juli 2015: Solide eerste halfjaar 2015 voor Gasunie
Halfjaarbericht (pdf, 31 pag.)
Presentatie cijfers: Gasunie Financial Results HY 2015, Fixed Income Analyst & Investor Conference Call

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.