Financiële risico’s aan collectieven voor duurzame energie

14 september 2015 – Het Technisch Weekblad waarschuwt voor risico’s aan initiatieven voor collectieve duurzame energie. Vaak vormgegeven via een coöperatie, vaak ook via ‘crowd funding’. 

Er bestaan inmiddels talloze kleine en grotere projecten voor het zelf opwekken van duurzame energie. Het Technisch Weekblad waarschuwt: ‘Palm Invest-achtige taferelen lijken, ondanks alle goede bedoelingen, voor de toekomst niet uit te sluiten’.
De investeringen hebben een looptijd tot zo’n twintig jaar en er worden rendementen beloofd van 4% tot 6% per jaar. Het Technisch Weekblad noemt twee voorbeelden: de 1.000 zonnepanelen op het dak van het stadion van FC Volendam en de 7.000 zonnepanelen op de ZonneWIJde in Breda.

Uit de analyse van het Technisch Weekblad
‘(…) Wellicht om een grotere populatie aan te spreken wordt nu geschermd met hoge verwachte rendementen. Zo worden het eigenlijk beleggingen. De websites van de projecten bevatten op last van de overheid de waarschuwing: ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.’ In de kleine lettertjes van de projecten wordt bovendien aangegeven dat de rendementen niet gegarandeerd zijn. Sterker nog, de beloofde terugbetaling van de inleg na 20 jaar is ook niet gegarandeerd. De partij achter de zonnepanelen voor het stadion van FC Volendam, Zonnepanelen Delen, meldt op de site dat er zich ‘omstandigheden kunnen voordoen’ waardoor de inleg geheel of gedeeltelijk niet wordt terugbetaald. (…)’

Het Technisch Weekblad wijst ook nog op een proefschrift van Fred Sanders die vorig jaar aan de TU Delft promoveerde op een onderzoek naar collectieve bewonersinitiatieven voor duurzame energie.

Bronnen
Technisch Weekblad, 11 september 2015: Risico’s aan initiatieven voor collectieve duurzame energie (via Blendle)
TU Delft, 26 september 2014: Promotie Fred Sanders: Bewonersinitiatief
Proefschrift F.C. Sanders: Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief (Sustainable Development through Resident’s Collective Initiatives): ‘leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden.’ (pdf, 328 pag.)

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.