Financiering infrastructuur is voor de toekomst zeker gesteld

(…) Een circulaire economie draagt bij aan de scherpe doelen van het historische klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd gesloten. Er werd vastgelegd dat de opwarming van de aarde in ieder geval ruim onder de twee graden moet blijven, met het streven dit tot anderhalve graad te beperken. In oktober 2016 wordt op initiatief van staatssecretaris Dijksma een Nationale Klimaattop gehouden onder het motto ‘Bring Paris home’. Mede op initiatief van Nederland wordt ook internationaal gewerkt aan het verbeteren van emissiehandelssystemen, die moeten zorgen dat het uitstoten van broeikasgassen zwaarder belast wordt. Nederland neemt ook het initiatief om internationale afspraken te maken ter vermindering van de uitstoot in de luchtvaartsector door ook hier het principe van carbon pricing in te voeren. Volgende week is staatssecretaris Dijksma hiervoor bij een bijeenkomst van de luchtvaartsector in Montréal.  …. 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.