FME: ‘Geen nieuw, strenger energieakkoord’

23 januari 2017In De Telegraaf waarschuwt de FME vanmorgen dat er geen nieuw, strenger energieakkoord moet komen. ‘De industrie wil stabiliteit. De huidige koers is goed. We moeten geen zwabberbeleid hebben.’

De Telegraaf interviewt voorzitter Ineke Dezentjé Hamming van FME, die pleit voor een stabiel en consequent beleid waarbij bedrijven niet worden overvallen door nieuwe lasten en regels. Dezentjé Hamming steunt overigens de huidige koers gericht op het grotendeels uitbannen van fossiele brandstoffen wel.

Uit het artikel van De Telegraaf
‘(…) Dezentjé Hamming: „Ik zeg al lang: groen is poen. Niet alleen vanwege de winst voor het milieu, maar er liggen gewoon heel veel kansen. Het levert nu al tienduizenden banen op.” (…) De grootste bedreiging ziet Dezentjé Hamming in nieuwe strenge normen, waarmee bedrijven worden weggetreiterd. „Daarmee bereik je een averechts effect. Onze bedrijven draaien op innovatie en de metallurgische industrie is een voorbeeld van een bedrijfstak die elk jaar weer 2% efficiënter werkt. Tata heeft nieuwe technologie ontwikkeld waarbij 20% minder CO2 vrijkomt bij de productie van staal. Als je die wegpest uit IJmuiden, dan komt dat staal uit China waarbij veel meer CO2 vrijkomt.” (…) Investeringen in volgende generaties van energievoorziening mogen van Dezentjé Hamming wel een paar stappen omhoog, ook al zal dat de kosten van de energievoorziening voor de gebruiker verhogen. „De transitie heeft een prijs. Wat nu nodig is, is lef, zodat we zelf de technologie ontwikkelden die we later weer kunnen exporteren. Nederland kan een hotspot worden.” (…)’

Dezentjé Hamming noemt het afkoppelen van woningen van het gasnet ‘een stap te ver’.  Ze vindt het kapitaalvernietiging. Bovendien verwacht ze veel van de ontwikkeling van hybride gas- en elektriciteitssystemen waar veel FME-bedrijven nu aan werken.
De FME is tegenstander van een Nederlandse verhoging van de prijs voor CO2-rechten. ‘Nederland kan zich geen alleingang veroorloven. Een hogere prijs voor CO2 juichen we toe, maar de prijs moet wel reëel zijn. We moeten het level playing field in de gaten houden.”

Bronnen
De Telegraaf, 23 januari 2017: Industrie wil stabiliteit – FME waarschuwt tegen nieuw, strenger energieakkoord (via Blendle)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.