FNV vreest banenverlies bij sluiting kolencentrales en wil compensatie

FNV vreest banenverlies bij sluiting kolencentrales en wil compensatie

10 november 2016De FNV wil snel met minister Kamp in gesprek over de mogelijke sluiting van kolencentrales en de 2800 banen die dan verloren dreigen te gaan. De FNV wil dat 600 tot 800 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor compenserende werkgelegenheid.

Uit het persbericht van de FNV
‘(…) Kamp beloofde eind november te komen met een standpunt over de toekomst van de centrales voor politieke besluitvorming in de Tweede Kamer. FNV wil nog voor die tijd met de minister om tafel. Roel Berghuis, bestuurder bij FNV: ‘Werknemers worden ongeduldig en onrustig. Zij hebben het gevoel dat ze worden genegeerd en dat hun belangen niet worden meegewogen in de besluitvorming. Het is belangrijk dat bij hun toekomst wordt stilgestaan en dat zij een stem krijgen in dit debat.’

Compensatie bij sluiting
FNV ondersteunt de afspraak in het Milieuakkoord om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, maar vindt dat de gevolgen van mogelijke sluitingen van kolencentrales niet op het bord van de medewerkers. Ook is de brief aan Kamp vergezeld van een verklaring die FNV heeft opgesteld met werkgevers in de energiesector en de kolenopslag en -overslag in Nederland. Daarin doet de vakbond samen met werkgevers een nadrukkelijke oproep aan de politiek om in haar besluitvorming ook voldoende financiële compensatie vanuit de Nederlandse Staat op te nemen. Dit is nodig om gedane investeringen en verlies van werk en inkomen te compenseren en de omslag naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken.

Berghuis: ‘FNV pleit dat de overheid een bedrag van 600 tot 800 miljoen euro vrijmaakt voor de compensatie van het verdwijnen van de werkgelegenheid in alle kolencentrales en in de kolenketen. Vanuit het vrijgemaakte geld zou voor getroffen medewerkers, naast het verlies van inkomen en pensioen, ook omscholing, transitievergoedingen, outplacement en – voor enkele sectoren – de reparatie WW kunnen worden gefinancierd.’

Grote effecten op werkgelegenheid
In april dit jaar drong de FNV bij minister Kamp aan om niet alleen te kijken naar milieueffecten en investeringen in de relatief nieuwe centrales, maar ook naar de effecten op de werkgelegenheid. Dit thema was tot dan toe nog onderbelicht in het publieke en politieke debat. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, bleek deze zomer dat er bij een totale kolenexit zo’n 2.200 banen bij de traditionele kolencentrales zouden verdwijnen. Daarnaast raakt het ook 600 banen in de kolenoverslag, afvoer bijproducten, transport, controle- en inspectie en havendiensten. ‘Een gigantische impact voor de werknemers en hun gezinnen in deze sectoren. Daar kan de politiek niet licht aan tillen en hun belangen moeten dan ook worden gerespecteerd’, besluit Berghuis. (…)’

 

Bronnen
FNV, persbericht, 10 november 2016: FNV wil met minister Kamp snel aan tafel over toekomst kolencentrales
Brief aan minister Kamp  (pdf, 2 pag.)
Verklaring werkgevers en werknemers uit de kolensector (pdf, 1 pag.)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.