Partners

Partners steunen FluxEnergie

FluxEnergie is gratis voor gebruikers. Dat kan alleen dankzij de steun die we hopen te krijgen van partners en adverteerders.

Partners krijgen op onze site uiteraard een ereplaats. We zorgen dat ze op vele plaatsen op de site goed zichtbaar zijn voor onze doelgroep: de hele energiesector.

Partners drukken met hun partnerschap uit dat zij de uitgangspunten van FluxEnergie belangrijk vinden:

  • een dagelijks overzicht van het energienieuws,
  • geordend in overzichtelijke dossiers,
  • door een onafhankelijke en onpartijdige redactie,
  • die gespitst is op een snelle verduurzaming van de energievoorziening,
  • en die zowel oog heeft voor idealen als voor nuchterheid en haalbaarheid.

Partners worden in de redactievoering van FluxEnergie overigens niet anders behandeld dan niet-partners.
Bedrijven of instellingen die ons wellicht als partner willen steunen, vragen we contact met ons op te nemen.