Formatie – Netbeheerders willen brede energiewet elektriciteit, gas en warmte

11 april 2017Voor de energietransitie is een brede energiewet nodig voor elektriciteit, (bio)gas en warmte. Dat stelt Netbeheer Nederland in een brief aan informateur Schippers. Voor de urgente zaken, zoals het schrappen van de verplichte gasaansluiting in woningen, moet een snellere ‘veegwet’ komen. 

Uit de brief van Netbeheer Nederland aan de informateur
‘(…) Een nieuwe, brede energiewet moet ruimte scheppen voor nieuwe en bestaande producenten van energie, gebruikers en netbeheerders om tot lokale, duurzame oplossingen te komen en moet antwoord geven op vragen zoals hoe in de toekomst de kosten van de energie-infrastructuur worden verdeeld. Deze wet moet bovendien borgen dat nieuwe marktpartijen dezelfde toegang hebben tot het energienet als bestaande aanbieders. De Energieagenda biedt handvatten voor zo’n integrale wet voor elektriciteit, hernieuwbaar gas en warmte en moet nu worden omgezet naar een nieuw wetsvoorstel.

Regel in de nieuwe energiewet in ieder geval de volgende punten:

a) Verantwoordelijkheid voor gemeenten om samen met de netbeheerders een plan voor lokale energievoorziening te maken. Geef hen de mogelijkheid om keuzes te maken die lokaal het beste passen, zoals all electric, biogas via het bestaande gasnetwerk, een tussenvorm met hybride warmtepompen, of warmtenetten;
b) Zorg ervoor dat in wijken en buurten die van het aardgas af willen onafhankelijk beheer van alle toe- komstige energie-infrastructuur verzekerd is. Het is logisch om dit bij netbeheerders te beleggen, om- dat netbeheerders al de competenties hebben om energie-infrastructuur,, gebaseerd op een integrale afweging van elektriciteit, duurzaam gas en/of duurzame warmte, veilig en effìciënt aan te leggen en te beheren en daarbij te zorgen voor toegang van derden tot het neu en
c) Flexibele ruimte voor het netwerkbedrijf en de daarvan onderdeel uitmakende netbeheerder, om te innoveren om in de energietransitie het energiesysteem bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden. (…)’

Uit een bericht van Netbeheer Nederland
‘(…) Omdat een zorgvuldig wetgevingsproces tijd kost, pleiten netbeheerders daarnaast voor een veegwet die een aantal kwesties regelt die niet kunnen wachten, zoals de verkabeling van 110/150Kv-netten en het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwe woningen. (…)’

Bronnen
Netbeheer Nederland, 10 april 2017: Netbeheerders pleiten bij informateur voor brede energiewet
Netbeheer Nederland, 6 april 2017: brief aan de informateur; Energietransitie & regeerakkoord

Foto: Ministerie van Economische Zaken

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.