Liander test of wind en zon een kabel kunnen delen

1 maart 2016Netbeheerder Liander gaat een proef doen in Franeker waarbij een windmolen en zonnepanelen een aansluiting op het elektriciteitsnet delen. Dat kan, verwacht Liander, omdat wind en zon bijna nooit gelijktijdig veel energie produceren.

Uit het bericht van Liander
‘(…) Als de wind waait, dan schijnt de zon meestal niet. En omgekeerd. Voor het eerst in Nederland gaat Liander dit natuurverschijnsel inzetten zodat kleine en grote producenten van zon- en windenergie tienduizenden euro’s kunnen besparen. Opgewekte zon- en windenergie sluiten zo goed op elkaar aan. Hierdoor is op de plek waar windmolens en zonneparken staan maar één in plaats van twee aansluitingen op het energienet nodig. Dat bespaart duurzame producenten tussen de 20.000 en 60.000 euro en Liander naar verwachting de komende jaren aanzienlijk minder kosten aan netverzwaringen, netverliezen en onderhoud.

Tegelijkertijd wind en zon
Liander onderzocht KNMI-data van de afgelopen tien jaar en kwam erachter dat het slechts 3% van de tijd voorkomt dat de wind en zon tegelijkertijd veel energie produceren. Een natuurkundig fenomeen waardoor energieproducenten van windmolens en zonnepanelen die bij elkaar in de buurt staan, kunnen gebruikmaken van één elektriciteitsaansluiting. De paar keer per jaar dat de wind en zon samen teveel energie produceren, schakelt een zonneschakelaar de zonnepanelen even uit.

Zonder verzwaring een stabiele energievoorziening
Doordat de wind- en zonenergie elkaar aanvullen en één kabel delen, hoeft het elektriciteitsnet niet onnodig te worden verzwaard. Bovendien ontstaat er een veel stabielere energievoorziening. De elektriciteitskabel wordt optimaal gevuld met energie waardoor er minder energie op het net verloren gaat. Daardoor is de energievoorziening beter te voorspellen en minder grillig door de onvoorspelbaarheid van wind- en zonenergie.

‘Cablepooling’
Alleen al in het gebied van Liander staan 1200 windmolens die door zonnepanelen toe te voegen gebruik kunnen maken van deze ontdekking, genaamd ‘cablepooling’. Liander verwacht dat medio 2016 ook andere producenten die wind en zon op één locatie opwekken, kunnen gebruikmaken van wind en zon op één kabel. De netbeheerder heeft de andere netbeheerders geïnformeerd over deze ontdekking zodat zij hiervan ook kunnen gebruikmaken.

Samenwerking
Het bedrijf Westra in Franeker dat een windmolen heeft en zonnepanelen aanschafte, krijgt de primeur. (…)’

Bron
Liander, 29 februari 2016: Zon en wind perfecte match op energienet

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.