Frankrijk stelt bodemprijs voor CO2 in

19 mei 2016 – Met ingang van 2017 zal Frankrijk een bodemprijs hanteren voor CO2: ongeveer 30 euro per ton. Minister Segolène Royal van Milieu roept de andere Europese lidstaten op het Frans voorbeeld te volgen.

Uit een bericht van de NRC
‘(…) Frankrijk loopt vooruit op Europese pogingen om vervuilers meer te laten betalen voor de uitstoot van dit broeikasgas. Met name Polen weigert dat. In het emissiehandelssysteem, ETS, kost een ton CO2 nu slechts 6 euro. De bodemprijs zal worden vastgelegd in de Franse begroting van 2017. (…) Het Verenigd Koninkrijk hanteert een binnenlandse CO2-prijs van 25 euro. Een hogere prijs is cruciaal voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. (…)’

Alleen voor de productie van elektriciteit
Het Franse besluit heeft vooral symbolische betekenis, omdat het alleen betrekking heeft op de productie van elektriciteit en die wordt in Frankrijk in belangrijke mate door kerncentrales gerealiseerd. 
Uit een bericht van Les Echos

‘(…) Ce prix, estimé à « environ 30 euros » la tonne de CO2 et applicable en 2017, concernera seulement la production électrique. La France continue de vouloir se montrer exemplaire dans la lutte contre le dérèglement climatique. Six mois après la conclusion de la COP21, Ségolène Royal a annoncé ce mardi la mise en place d’un prix plancher du carbone à « environ 30 euros la tonne ». (…) La France peut difficilement aller aussi loin seule. Sauf à compromettre la compétitivité de son industrie. Se limiter à la seule production électrique lui permet d’envoyer un signal de ralliement à ses partenaires pour faire avancer la réforme de l’ETS. Un signal à moindres frais. En France, la production électrique est essentiellement d’origine nucléaire, donc faiblement émettrice de CO2. (…)’

‘Bodemprijs veiling CO2 goed voor energietransitie en industrie’
Jos Cozijnsen, zelfstandig adviseur emissierechten, riep eerder deze maand Nederland op om samen met andere lidstaten bij de Europese Commissie op een bodemprijs voor veilingen aan te dringen.
Uit zijn opiniebijdrage op Energiepodium
‘(…) Als we de energiesector eerder willen vergroenen en andere milieuaspecten (luchtkwaliteit) willen aanpakken en ook de CO2-prijs eerder en meer geleidelijk willen laten stijgen, kan, naast de hoeveelheid (maximaal aantal emissierechten) ook de prijs deels geregeld worden. Dat kan dan via een ‘Predetermined Minimum Auction Reserve Price’. Een minimum CO2-prijs voor de veiling, van zeg 20 euro per ton, vanaf 2020, heeft voornamelijk effect op de energiesector, die ook juist pleit voor hogere prijzen. De industrie krijgt haar emissierechten nog steeds grotendeels gratis toegekend, op grond van efficiency-eisen en CO2-benchmarks. Voor de industrie blijft dus de marktprijs gelden. Er is een bijkomend voordeel: met een bodem-veilingprijs is er ook een prikkel voor de industrie, om door extra CO2-maatregelen emissierechten over te houden en lucratief te verkopen net onder de veilingprijs. (…)’

Bronnen
NRC, 8 mei 2016: Frankrijk stelt bodemprijs CO2 in (via Blendle)
Les Echos, 17 mei 2016: Ségolène Royal annonce un prix plancher du carbone pour l’an prochain
Energiepodium, 3 mei 2016: Bodemprijs veiling CO2 goed voor energietransitie en industrie
Foto: de gasgestookte centrale van EDF in Martigues (foto EDF), milieuminister Segolène Royal

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.