Frankrijk wil minder afhankelijk worden van kernenergie

24 juli 2015 – Het Franse parlement heeft een wet goedgekeurd die het land minder afhankelijk moet maken van kernenergie.

In Frankrijk draaien 19 kerncentrales (met in totaal 58 reactoren). Ruwweg 75% van de Franse energievoorziening komt van deze centrales.

De Morgen over de nieuwe wet
‘(…) Het aandeel van nucleaire energie in de energiemix moet in tien jaar dalen van 75 naar 50 procent. Daarnaast mikken de Fransen er ook op de CO2-uitstoot tegen 2050 met 75 procent te verlagen in vergelijking met het niveau in 1990. (…) Andere doelen zijn het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2030 te verhogen naar 40 procent, het energieverbruik tegen 2050 te halveren in vergelijking met het niveau in 2012, en een verlaging van het gebruik van fossiele energie met 30 procent tegen 2030, ook in vergeljking met 2012.
Volgens de conservatieve oppositie zijn die doelen onrealistisch. Ze waarschuwen er ook voor dat de energieprijzen zullen stijgen, wat de gezinnen en bedrijven pijn zal doen. (…)’

Het FD over de nieuwe wet
‘(…) Volgens de wet zal ook de prijs voor CO2 worden (…) verhoogd van de huidige €14,50 per ton naar €56 in 2020 en €100 in 2030. Die sterke toename geeft het bedrijfsleven een duidelijk zicht op hoe de prijzen gaan ontwikkelen, aldus milieuminister Segolene Royal. De prijs wordt geïntegreerd in een belasting op fossiele brandstoffen. (…)

Bronnen
De Morgen, 22 juli 2015: Met nieuwe wet moet Frankrijk minder afhankelijk worden van nucleaire energie
FD, 23 juli 2015: Frankrijk gaat afhankelijkheid van kernenergie verminderen (registratie)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.