Friesland haalt zijn besparingsdoel niet

3 juni 2016Het energieverbruik in Friesland daalt te traag. De provincie wilde over 4 jaar op een besparing van 20% zitten, maar is op dit moment nog niet verder dan 5,3% (ten opzichte van 2010).

De milieugedeputeerde Michiel Schrier (SP) heeft dat bekend gemaakt op basis van een rapportage van het bureau KNN. KNN Advies ziet de komende tien jaar bovendien weinig besparingsmogelijkheden.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) „Dit wringt. De besparing in gebouwen lukt behoorlijk, maar verkeer en industrie verbruiken juist meer”, zegt de gedeputeerde. Hij wil bedrijven via de Wet milieubeheer dwingen zuiniger te stoken. Met de beoogde groei van het aandeel hernieuwbare energie ligt Friesland beter op schema. Dit zou 16 procent in 2020 moeten zijn. In 2014 was het 8,6 procent. Windpark Fryslân moet het resterende gat grotendeels dichten, samen met extra zonnepanelen en biogasinstallaties. (…)’

Uit een bericht van het Friesch Dagblad
‘(…) De provincie is al enkele jaren bezig met maatregelen die het energieverbruik moeten terugdringen van 66,1 petajoule in 2010 naar een kleine 53 petajoule in 2020, een doelstelling die is afgeleid van het doel van de Europese Unie. Vele miljoenen werden uitgetrokken voor subsidieregelingen, onder meer voor het isoleren van woningen. (…) In de sectoren industrie en verkeer en vervoer steeg het energieverbruik de afgelopen jaren. KNN verwacht nu dat die stijging de komende jaren zal doorgaan en dat het energieverbruik in de provincie zal stabiliseren op 63 petajoule, een daling met slechts 5 procent dus ten opzichte van 2010. De belangrijkste redenen: het energieverbruik in verkeer en vervoer zal blijven toenemen (mensen rijden steeds meer kilometers, er zijn meer auto’ s en het gewicht van auto’ s neemt toe) en de mogelijkheden voor besparingen in de industriesector zijn beperkt. (…)
In de beleidsbrief gaat Schrier al uit van een toekomstig energieverbruik van 63 petajoule. ,,Hiermee wil ik een realistisch doel stellen.” Over de oude doelstelling om het verbruik te verlagen tot 53 petajoule: ,,Misschien was men toen nog in een hosanna-stemming.” (…)’

Provinciehuis wil over tien jaar op eigen energie draaien
‘(…) Over 10 jaar moet het Provinciehuis alle energie die het verbruikt, zelf opwekken. Dat staat in de nieuwste notitie over duurzame energie van de provincie Fryslân. Het provinciebestuur wil daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van de provincie. Die moet in 2020 16% duurzame energie gebruiken en 25% in 2025. In 2050 moet de hele provincie volledig duurzaam zijn. (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 1 juni 2016: Energiebesparing blijft achter bij doel (via Blendle)
Friesch Dagblad, 1 juni 2016: Fryslân haalt besparingsdoel energie niet
Provincie Frsyslân, 31 mei 2016: Provinciehuis draait in 2025 op eigen energie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.