Friesland: provincie berust in besluit windpark in IJsselmeer

3 september 2015 – De provincie Friesland zal zich niet langer verzetten tegen de komst 89 windturbines die op 6 km uit de kust in het IJsselmeer zijn gepland.

Uit een bericht van WindenergieNieuws
‘(…) Vanuit milieubewegingen, toerisme, visserij, gemeenten langs de kust is jarenlang geprotesteerd tegen de plannen. Provinciale Staten van Friesland trok vorig jaar nog naar Den Haag om te pleiten nu voor een lange rij windturbines op en langs de Afsluitdijk i.p.v. de locatie in het IJsselmeer. (…)’

Uit een bericht van de Provincie Friesland
‘(…) Provinciale Staten spraken december vorig jaar hun voorkeur uit voor molens op en langs de Afsluitdijk. Minister Kamp en de Tweede Kamer zijn hier echter niet in meegegaan. In het voorlopige Rijksinpassingsplan Windpark Fryslân zijn 89 windturbines ingetekend in een clusteropstelling op 6 kilometer van de Friese IJsselmeerkust.
De minister raadpleegt de provincie en de gemeente Súdwest-Fryslân voordat het plan definitief wordt en de inspraak in gaat. Gedeputeerde Staten schrijven in hun advies dat zij zich neerleggen bij de clusteropstelling.
De minister stelt voor Windpark Fryslân voor 316 MegaWatt te laten meetellen in de provinciale opgave om in 2020 ruimte te maken voor 530,5 MegaWatt aan windenergie. Ongeacht het vermogen dat de molens in het IJsselmeer uiteindelijk krijgen. Dit laatste hangt af van het type molen waarvoor de initiatiefnemer te zijner tijd kiest.
GS kunnen hiermee instemmen, maar zij zien wel een bovengrens. Mocht het opgestelde vermogen flink hoger uitvallen dan 316 MegaWatt, dan wil het college opnieuw in gesprek met de minister. Er zouden dan minder molens op land nodig moeten zijn. (…)’

 

Bronnen
WindenergieNieuws, 2 september 2015: Friesland berust in besluit windpark in IJsselmeer
Provincie Friesland, 1 september 2015: Advies Fryslân over molens IJsselmeer
Ministerie van Economische Zaken, 9 juli 2015: Voorontwerp inpassingsplan windpark Frylân (pdf, 118 pag, 27 MB)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.