Friezen vrezen Groningse toestanden door gaswinning

19 april 2016Inwoners van Oppenhuizen, Uitwellingerga en Sneek vrezen Groningse toestanden als Vermilion gas gaat winnen in het gebied. Vermilion verwacht dat de schade mee zal vallen, maar een oud-NAM-medewerker kwam met een andere voorspelling.

Het Canadese Vermilion wil de komende 10 tot 15 jaar 500 kubieke meter gas gaan winnen uit het reservoir Oppenhuizen-Boazum. Omwonenden vrezen bodemdaling, aardbevingen, schade en waardedaling van hun woning. Maandag bleek de bezorgdheid weer tijdens een informatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van gaswinningsbedrijf Vermillion, het ministerie van Economische Zaken (EZ) en bodemdeskundigen, aldus de Leeuwarder Courant.

Uit het bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Deskundigen spraken vooral sussende woorden. Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen, blijkt volgens hen ook bij andere kleine velden in Friesland. Ze schatten de kans op aardbevingen ‘verwaarloosbaar’, benadrukte Dré van den Elzen van het ministerie nog maar eens.
Het ontwerpbesluit ligt nu [tot 6 mei] ter inzage. De zienswijzen worden gewogen. Pas als het plan voldoet aan de randvoorwaarden krijgt het groen licht. (…)’

Vermilion verwacht dat de bodem door de gaswinning 11 millimeter zal dalen, tot maximaal 20 millimeter. De kans op aardbevingen zou verwaarloosbaar zijn. Bodemonderzoeker Adriaan Houtenbos, eerder werkzaam bij de NAM, kwam vorige week, op verzoek van de provincie Friesland en de gemeente Súdwest-Fryslân, met een second opinion. Hij verwacht een bodemdaling van minimaal 38 millimeter en maximaal 60 millimeter in Sneek en een aardbevingskans van 19 procent.

 

Uit een bericht van Adriaan Houtenbos
‘(…) Gaswinning verlaagt niet alleen de druk in gasvoerende delen van het reservoir, maar ook in watervoerende delen, die daarmee  in drukcontact staan. Of er nu gas of water in gesteente poriën zit, drukdaling, leidt tot compactie, bodemdaling en mogelijk bevingen. In de prognose van Vermilion en controles van SodM, TNO, TCBB en Mijnraad zijn de effecten van drukdaling in watervoerende delen van het reservoir buiten beschouwing gebleven.
Herberekening met inbegrip van deze effecten, leidt tot minimaal 38 mm daling in het diepste punt, 424 miljoen kubieke meter bodemdalingsvolume en een kans van 19% op bevingen. Het diepste punt van de bodemdalingskom komt in de Swarte Brekken onder Sneek te liggen. Door een gebrek aan openbare details over de structuur van de ondergrond kan de bovengrens van deze effecten niet worden bepaald. Die ligt in elk geval niet onder 60 mm daling in het diepste punt, 850 miljoen kubieke meter bodemdalingsvolume en een kans van 19% op bevingen. (…)’
Uit een bericht van de NRC
‘(…) De provincie Friesland is tegen de gaswinning en eist van het rijk (…) een nulmeting en omgekeerde bewijslast. Gedeputeerde Michiel Schrier (SP): „Vermilion heeft toegezegd zo’n meting te doen, maar die moet nog zwart op wit in een convenant worden vastgelegd.” (…)’
De omgekeerde bewijslast – waardoor Vermilion schade moet vergoeden, tenzij het bedrijf kan aantonen dat de schade niet door gaswinning is veroorzaakt – werd onlangs door de Tweede Kamer verworpen.

Op 28 mei is er een grote protestmanifestatie, aldus de NRC.

Bronnen
Leeuwarder Courant, 19 april 2016: Top en Twel vrezen ‘Gronings gedonder’ met gaswinning (via Blendle)
Bodemdaling Houtenbos, 18 april 2016: 2nd Opinion Bodembeweging Oppenhuizen
Houtenbos, rapport, maart 2016: Bodembeweging door gaswinning Oppenhuizen (pdf)
NRC, 17 april 2016: Als het Friese gas gaat stromen, vrezen ze Groningse toestanden
Leeuwarder Courant, 13 april 2016: Ook bodem Sneek zakt met gasboring (via Blendle)
Omrop Fryslan, 12 april 2016: Gemeente Súdwest-Fryslân schrikt van rapport bodemverzakking
Omroep Súdwest, 4 april 2016: Vermilion gaat door met gaswinning Oppenhuizen
RVO, zonder datum: Gaswinning Oppenhuizen

Foto: Gaswinning door de NAM in Groningen (NAM)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.