Gaat Akkoord van Parijs van start zonder de EU?

28 juni 2016Het Akkoord van Parijs zal in werking treden als minimaal 55 van 195 lidstaten van de VN het verdrag hebben geratificeerd. De vrees bestaat dat de EU daar niet bij zal horen, meldt MO Mondiaal Nieuws.

Uit een bericht van MO Mondiaal Nieuws
‘(…) Europese Ministers van Milieu vrezen dat de klimaatakkoorden van Parijs in werking zullen treden zonder de Europese Unie. Nog 25 EU-lidstaten moeten de voorstellen van de Commissie goedkeuren voordat de EU het akkoord kan ratificeren. (…) Pas nadat 55 van de 195 lidstaten van de VN, en goed voor 55 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen, de ratificatie hebben ondertekend, zal het akkoord ook in werking treden. Veel Europese ministers vrezen dat de EU niet tot die 55 VN-lidstaten zal behoren en een achterstand zal opbouwen op het vlak van hernieuwbare energie.
Afgelopen week legde de Europese Commissie haar voorstellen op tafel over hoe de verschillende lidstaten moeten samenwerken om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen. Die voorstellen liggen nu bij het Europees Parlement en de Raad te wachten op hun goedkeuring. (…) Pas als alle 28 lidstaten de ratificatie hebben ondertekend, kan het Parlement het voorstel op zijn beurt goedkeuren. In sommige landen, zoals Nederland, moeten er wijzigingen in de grondwet worden doorgevoerd vooraleer het klimaatakkoord volledig in werking kan worden gesteld. (…) Maar om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen, moet de EU dringend haar eigen doelen bijstellen. De 28 lidstaten vertegenwoordigen samen immers 12,1 procent van de globale CO2-uitstoot. (…)’

 

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 27 juni 2016: Treedt het klimaatakkoord van Parijs in werking zonder de EU?

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.