Gas – Alle onderzochte woningen in aardbevingsgebied Groningen moeten worden versterkt

Gas – Alle onderzochte woningen in aardbevingsgebied Groningen moeten worden versterkt

8 december 2016Hoewel er geen acuut gevaar is, zullen alle 1450 in het Groningse aardbevingsgebied onderzochte panden verstevigd moeten worden. Dat meldde Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gisteren tot grote schrik van veel Groningers. ‘Een ramp.’ ‘Het winningsniveau moet verder omlaag.’

Uit een bericht van de Nationaal Coördinator Groningen
‘(…) Bij circa vijfhonderd woningen uit de eerste ronde van het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is versterking noodzakelijk. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat ook de rest van de 1450 gebouwen uit deze eerste inspectieronde moet worden versterkt. (…) De NCG heeft bewoners van wie de woning versterkt moet worden, geïnformeerd. Met hen wordt de komende periode persoonlijk gesproken over de beoordeling van hun woning en de versterkingsmaatregelen die moeten worden genomen. (…)
Hans Alders: “Uitgangspunt is dat alle woningen in het aardbevingsgebied net zo veilig worden als woningen in de rest van Nederland. De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de woningen bouwkundig versterkt moeten worden, zodat deze beter bestand zijn tegen aardbevingen. Bij deze aanpak staat de bewoner centraal. Nadat het inspectierapport is besproken, wordt een versterkingsplan voor de woning gemaakt. Dat is na drie maanden gereed. Daarna worden samen met de bewoner afspraken gemaakt over de uitvoering.” (…)
Er staan in het aardbevingsgebied veel dezelfde woningen. De woningen waar de eerste berekeningen van de sterkte van beschikbaar zijn, liggen verspreid over het gebied. (…) De verwachting is dat alle woningen uit het inspectieprogramma van 2016 versterkt moeten worden. (…)’

‘Grote klap voor Groningen’

‘Dit is geen mega project meer. Dit is een ramp’
Het Groninger Gasberaad reageerde gisteren geschrokken.
Uit een persbericht van het Groninger Gasberaad
‘(…) Hoewel we er rekening mee hielden dat de versterkingsopgave veel ingrijpender zou kunnen gaan worden dan de schadeafhandeling, is dit een forse klap. De gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien. Vandaag krijgen de eerste 1.450 inwoners van het gebied een brief met de mededeling dat hun woning niet voldoet aan de veiligheidsnorm. En dan? Zo’n 500 bewoners krijgen uiterlijk in maart 2017 een versterkingsplan voor hun woning, maar van dat plan zelf wordt de woning niet veiliger. Op onze vraag wanneer dan deze 500 versterkingsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd zullen zijn, bleven minister en NCG het antwoord schuldig. (…)
Kán het sneller? Dat is met deze omvang zeer de vraag. Meer snelheid zal ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Groningen raakt dan in zijn geheel onherstelbaar beschadigd. En wat te denken van de kwaliteit van leven? Jarenlang bouwputten en overal tijdelijke huisvestingscontainers? De gevolgen voor de woningmarkt laten zich raden. Weggaan is geen optie. Het kan niet waar zijn… Hier en nu in Nederland!
De inkt van het Gaswinningsbesluit is nog nauwelijks droog. De Tweede Kamer besloot in september de gaswinning voor vijf jaar vast te leggen tenzij zich nieuwe inzichten of ontwikkelingen voordoen. Het feit dat nu duidelijk wordt dat waarschijnlijk vrijwel álle woningen moeten worden versterkt maakt het onvermijdelijk ook weer naar de oorzaak te kijken: de gaswinning. Het recente Gaswinningsbesluit is daarmee nu al omstreden. (…)
Dit is geen mega project meer. Dit is een ramp. Er zal een Deltaplan van veel grotere omvang moeten komen. Nederland wordt wakker! (…)’

Gemeenten en provincie zeer bezorgd

‘Winningsniveau moet omlaag’
Uit een bericht van de NOS
‘(…) Ook gemeenten zijn bezorgd. De burgemeester van Ten Boer wil dat er haast wordt gemaakt, omdat er de komende jaren duizenden gezinnen in het hele gebied voor korte of lange tijd uit hun woning moeten.
“Wij zitten boven op de aanpak”, laat burgemeester Van Nadort weten. “Alles moet zorgvuldig en zo snel mogelijk voor onze inwoners verlopen. Ze hebben er immers niet om gevraagd.”
Hij vindt ook dat de massale versterking moet leiden tot het verder dichtdraaien van de gaskraan. “Deze versterkingsopgave is niet in vijf jaar te realiseren. Dus moet voor de veiligheid van de inwoners het winningsniveau verder omlaag.” (…)’

‘Enorme impact’
Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) ‘Dit krijgt een enorme impact’, zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) . ‘Sommige mensen moeten straks hun huis tijdelijk uit. Het is nogal wat dat alle woningen moeten worden versterkt. Niemand kan nu nog de suggestie wekken dat het hier wel meevalt.’ (…)
Alders kan nog niets zeggen over de kosten van de versterkingsoperatie. In totaal worden er tot 2021 zo’n 22.000 woningen geïnspecteerd. (…)’

Bronnen
Nationaal Coördinator Groningen (NCG), 7 december 2016: 1450 panden moeten versterkt in aardbevingsgebied Groningen
Groninger Gasberaad, persbericht, 7 december 2016: Grote klap voor Groningen (pdf, 2 pag.)
NOS, 7 december 2016: Onderzochte huizen in aardbevingsgebied moeten worden versterkt
Binnenlands Bestuur, 7 december 2016: Alle 1450 beoordeelde Groningse panden moeten versterkt

Illustratie: uit infographic NCG

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.