Gas – ‘Alleen wanneer er geen duurzame alternatieven zijn’

Gas – ‘Alleen wanneer er geen duurzame alternatieven zijn’

10 augustus 2016 – In de gassector is men het er langzamerhand wel over eens dat we naar ‘gas op maat’ toe moeten; alleen gas inzetten als er geen duurzame alternatieven zijn. Dat constateert Jan Paul van Soest over de Energiedialoog binnen de gassector.

Jan Paul van Soest was gespreksleider bij een drietal dialoogsessies van de KVGN (gasfabrikanten) over de rol van gas in de gebouwde omgeving, in de industrie en bij de opwekking van elektriciteit. Van Soest was gevraagd als trekker van het ‘GILDE-initiatief’ waarin de gassector nadenkt over haar rol in de toekomstige energievoorziening. Energiepodium interviewde hem over de uitkomsten van de dialoogsessies.

Uit het interview van Energiepodium
‘(…) Van Soest: “Er ontstaat een vrij hoge mate van consensus over welke kant het op moet met het Nederlandse klimaatbeleid. (…) Belangrijk gezamenlijk uitgangspunt daarbij is de ‘gas op maat’-gedachte: gas daar inzetten waar geen duurzame alternatieven voorhanden zijn. (…) Het is eenvoudig te roepen dat gas er helemaal uit moet, maar het blijkt in werkelijkheid een hell of a job te zijn om dat te realiseren. Het besef daalt ook neer dat het niet helpt als we in het energiedebat permanent in tegenstellingen blijven denken, van groen versus fossiel. Het is zaak om te komen tot gezamenlijk perspectief over hoe gas het meest kan bijdragen aan de verduurzaming. (…) Er is een duidelijk verschil met een jaar geleden, toen het besef van klimaatverandering nog niet overal was geland. Er was permanent kakofonie over de richting en het tempo van het klimaatbeleid: gaan we nu naar links, door het midden of naar rechts? Inmiddels blijkt er echter een vrij hoge mate van consensus te ontstaan. (…) Ik zie de houdingen en de inzet van de gassector echt verschuiven, zij wil bijdragen aan oplossingen om uiteindelijk te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem.”
Volgens Van Soest ontstaat er brede consensus over het feit dat aardgas in de gebouwde omgeving een steeds mindere rol zal spelen. In de industrie is dat lastiger, maar daar is nog veel te winnen op het gebied van hernieuwbaar gas, efficiencyverbeteringen, CO2-opslag etc.. “Er begint zich een interessant perspectief af te tekenen voor waterstof en groen gas en voor een andere rol van de gasindustrie in aardwarmte, warmtebenutting, warmte-infrastructuur, in het helpen van tuinders bij verduurzaming van hun energievoorziening, bij CO2-opslag in de industrie enzovoorts. Die bijdrage van de gassector, in een nieuwe rol, is absoluut noodzakelijk om de energietransitie in goede banen te leiden. (…)’
Jan Paul van Soest is o.a. verbonden aan De Gemeynt, een coöperatie van adviseurs rond duurzame ontwikkeling.

Bronnen
Energiepodium, 10 augustus 2016: Steeds meer consensus over klimaatpolitiek

 

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.