Gasdebat – Kamer wil behoud waardevermeerderingsregeling

27 januari 2016De Tweede Kamer was het er unaniem over eens: Groningers met aardbevingsschade moeten ook na 1 februari gebruik kunnen maken de waardevermeerderingsregeling. Maar het geld is op, stelt minister Kamp.

De hele Kamer is voor behoud van de waardevermeerderingsregeling
Tijdens het gasdebat bleek dat de hele Tweede Kamer pleit voor de voortzetting van de zogenoemde waardevermeerderingsregeling. Wie voor minimaal duizend euro aan schade heeft door een aardbeving, kan met die regeling 4000 euro subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie van hun woning, zonnepanelen of dubbel glas.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Het kabinet moet de portemonnee trekken om die regeling te verlengen, eist vrijwel de gehele Tweede Kamer (naast coalitiepartijen VVD en PvdA ook SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren) vandaag tijdens het debat over de gaswinning in Groningen. (…)’

Uit een ander bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Zelfs André Bosman van Kamps eigen VVD pleitte voor behoud van de premie die Groningers met schade recht geeft op 4000 euro subsidie voor bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatie. (…) Hij diende namens alle partijen een motie om de regeling voor de energiepremie voort te zetten. Het kabinet moet bij het overleg voor de voorjaarsnota financiële onderbouwing zoeken. „In de tussentijd moeten we er praktisch mee omgaan”, stelde Bosman voor. (…)’

Uit een samenvatting van het debat van de Tweede Kamer
‘(…) De regeling draagt bij aan herstel van vertrouwen, denkt Bosman. Dat de minister hiermee wil stoppen, getuigt volgens Dik [ChristenUnie] van een kruideniersmentaliteit. (…)’

Uit de tekst van de motie
‘(…) De Kamer (…) verzoekt de regering om, bij de behandeling van de komende Voorjaarsnota te komen met een voorstel voor behoud van de waardevermeerderingsregeling in de oude vorm of een vergelijkbare regeling (…)’

Kamp: ‘Het geld is op’
Maar Kamp sputterde tegen. Het geld voor de regeling is op, stelde hij, en hij ontraadde de motie.

Uit de samenvatting van het Tweede Kamer-debat
‘(…) De 125 miljoen die voor een periode van vijf jaar beschikbaar was gesteld, reageert Kamp, is in twee jaar uitgegeven. Hij probeert desondanks 70 miljoen extra te vinden, die hij gericht wil inzetten binnen het meerjarenprogramma.(…)’

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) In de nieuwe opzet is wel 70 miljoen beschikbaar voor verduurzaming van woningen die versterkt moeten worden. ,,We willen het geld gebruiken voor mensen die het meeste overlast hebben, die tijdens de versterking uit hun huis moeten”, aldus de bewindsman. (…)’

Gestopt of gered?
Na het debat kopt het Nederlands Dagblad ‘Kamp stopt subsidieregeling Groningen’ en RTV Noord zet ‘Regeling waardevermeerdering is gered’ boven het artikel over het gasdebat. Op dinsdag 2 februari stemt de Tweede Kamer over de motie. De kans is groot dat de motie wordt aangenomen, maar Kamp heeft – onder andere door de motie te ontraden – ook duidelijk gemaakt niet voor voortzetting van de regeling te voelen.

De Groninger gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) in het Dagblad van het Noorden
‘(…) “Hij [Kamp] moet een gebaar maken. Dan laat hij zien dat hij er voor Groningen is. Het gaat allemaal met hangen en wurgen. Waarom helpt hij Groningen nu niet?” Eikenaar vindt dat de energiepremie zo snel mogelijk moet worden verlengd. ,,Er mag geen gat vallen in de uitvoering. Eventueel moeten aanvragen straks met terugwerkende kracht worden behandeld.” (…)’

Commissaris van de Koning Max van den Berg, die naar Den Haag reisde met 32oo handtekeningen voor het behoud van de regeling, vindt dat Kamp niet om de motie heen kan.

Uit het Dagblad van het Noorden
‘(…) De Groninger commissaris Max van den Berg prees de Tweede Kamer, die volgens hem eensgezind achter Groningen ging staan. “Men probeert gemeenschappelijk op te trekken voor het Gronings belang. Dat is een belangrijk signaal. Kamp was buitengewoon defensief. Ik dacht: het kan wel wat royaler. Maar het kabinet kan niet om deze motie en de regeling heen.” (…)’

Bronnen
Nederlands Dagblad, 27 januari 2016: Kamp stopt subsidieregeling Groningen (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 27 januari 2016: Kamer eist behoud premie (via Blendle)
Dagblad van het Noorden, 27 januari 2016: Kamer: handhaaf subsidieregeling gasschade
Dagblad van het Noorden, 27 januari 2016: Kamer wil energiepremie handhaven
RTV Noord, 27 januari 2016: Regeling waardevermeerdering is gered
Tweede Kamer, 26 januari 2016: Kamer wil vertrouwen Groningers herwinnen
Nu.nl, 26 januari 2016: Handtekeningen voor waardevermeerderingsregeling naar Den Haag
Centrum voor Veilig Wonen over de Tijdelijk Waardevermeerderingsregeling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.