Gasdebat – Kamer wil vertrouwen Groningers herwinnen

Gasdebat – Kamer wil vertrouwen Groningers herwinnen

27 januari 2016 – Gistermiddag en -avond debatteerde de Tweede Kamer met minister Kamp over de gaswinning in Groningen. De Kamer gaf in een tamelijk grote eensgezindheid blijk van haar zorgen over de aardbevingen, de veiligheid, de schadeafwikkeling en het vertrouwen van de Groningers in de overheid. Maar volgens minister Kamp is het snel terugschroeven van de export van gas geen haalbare optie.

De Tweede Kamer maakte meteen na afloop van het debat een eigen samenvattend verslag.

Het verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Aardbevingen door gaswinning, problemen bij schadeafhandeling en trage versterking van gebouwen hebben het vertrouwen van de Groningers in de overheid aangetast. Kamer en minister willen dit graag herstellen. Met het terugbrengen van de gaswinning van 54 miljard kuub in 2013 naar 27 miljard kuub in 2016 heeft de minister belangrijke stappen gezet, vindt Bosman (VVD). Maar woordvoerders als Van Tongeren (GroenLinks), Dik (ChristenUnie) en Wassenberg (PvdD) gaat het niet snel genoeg: de winning moet zo snel mogelijk onder het “veilige niveau” van 12 miljard kuub worden gebracht. Kamp wil vooral fluctuaties in de gaswinning beperken, omdat die volgens hem het risico op aardbevingen verhogen.

Kamp: Export kan niet snel omlaag
Als Nederland minder gas exporteerde, zou de gaswinning omlaag kunnen. PvdA’er Jan Vos wil dat Kamp met landen als België, Frankrijk en Duitsland om de tafel gaat zitten om de export naar die landen te verlagen. Daarbij moet de minister met de vuist op tafel slaan, vindt Klever (PVV). Maar volgens Kamp kost het veel tijd, naar verwachting zo’n vijftien jaar, om de infrastructuur en de apparatuur in deze landen om te bouwen van laag- naar hoogcalorisch gas. Mulder (CDA), Van Veldhoven (D66) en Dijkgraaf (SGP) sporen de minister aan om dit te versnellen, maar die denkt dat dit niet mogelijk is. Hij zegt toe dit nader te onderbouwen.

Verduurzaming vermindert beroep op fossiele brandstoffen
Door energie te besparen en meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen kan het gebruik van fossiele brandstoffen worden verminderd. Vos wil gas gebruiken als “reservebatterij” voor als er onvoldoende energie uit zon en wind kan worden gehaald. Zorg ervoor dat de doelstellingen voor energiebesparing uit het energieakkoord worden gehaald, bepleiten Van Veldhoven en Dijkgraaf. Smaling (SP), Van Tongeren en Wassenberg betogen dat het vanwege de klimaatverandering überhaupt beter is als fossiele energiebronnen onder de grond blijven.

Pleidooien voor waardevermeerderingsregeling
Groningers die schade hebben opgelopen door aardbevingen, kunnen aanspraak maken op de waardevermeerderingsregeling. Op grond daarvan kunnen bewoners aanspraak maken op een bijdrage voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Smaling spreekt over een “kleine pleister op een grote wond”. De regeling draagt bij aan herstel van vertrouwen, denkt Bosman. Dat de minister hiermee wil stoppen, getuigt volgens Dik van een kruideniersmentaliteit. De 125 miljoen die voor een periode van vijf jaar beschikbaar was gesteld, reageert Kamp, is in twee jaar uitgegeven. Hij probeert desondanks 70 miljoen extra te vinden, die hij gericht wil inzetten binnen het meerjarenprogramma.

Klachten over schadeafhandeling
Niet alle bewoners van het door aardbevingen getroffen gebied zijn even tevreden over de wijze waarop hun schade wordt afgehandeld. Alle door aardgaswinning veroorzaakte schade moet worden vergoed, vindt de Kamer. De minister beaamt dat, maar volgens Smaling, Mulder, Klever en Wassenberg is de praktijk anders. Zij stellen dat schade vaak niet vergoed wordt als deze is veroorzaakt door bodemdaling in plaats van aardbevingen, of als gebouwen buiten het gebied van de contourenkaart vallen. Vos zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het Centrum Veilig Wonen, maar dat is volgens Kamp onterecht. Klever bepleit een royale uitkoopregeling voor mensen die van hun woning af willen.

Kwetsbare gebouwen worden
Gaat het lukken om alle kwetsbare gebouwen in het aardbevingsgebied snel te aan te pakken? Op basis van de contourenkaart wordt bezien waar de risico’s het grootst zijn, legt Kamp uit. De ambitie is om 10.000 gebouwen in vijf jaar versterken. Mulder, Van Veldhoven en Dik vragen specifiek aandacht voor de waarde van monumenten. Daarop reageert de minister welwillend.

De Kamer sprak eerder op 9 oktober 2014 en 12 februari3 maart, en 28 april 2015 over de (gevolgen van de) aardgaswinning in Groningen. Zij stemt op 2 februari over de ingediende moties. (…)’

 

Bronnen
Tweede Kamer, Plenaire veraderingen, Debatten in het kort, 26 januari 2016: Kamer wil vertrouwen Groningers herwinnen
Woordelijk verslag, 26 januari 2016

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.