Gasdebat: Wat minister Kamp wél en wat hij níet zei

6 juli 2015 – Het gasdebat afgelopen woensdag in de Tweede Kamer duurde lang en er werd veel gezegd. Verschillende media legden verschillende accenten. We zetten ze op een rij.

Op 1 juli sprak de Tweede Kamer weer met minister Kamp over de gaswinning in Groningen.
Met een ondertoon van ergernis noemt NRC het ‘een gezelschapspel’: ‘Sinds anderhalf jaar houden de parlementariërs en minister Kamp (Economische Zaken, VVD) zich om de paar weken bezig met ‘gasbingo’. Oppositie en coalitie twisten met elkaar over de vraag: tot hoeveel miljard kuub per jaar moet de gaswinning in Groningen omlaag om het aantal bevingen en de kans op instortende huizen te verminderen? (…) Een sluitend antwoord is er nog altijd niet. Dat bleek gisteren bij het laatste gasdebat van dit politieke seizoen. In december is er weer een nieuwe ronde gasbingo. Dan bepaalt het kabinet het productiemaximum voor 2016. ’ [NRC -1]

Gaskraan verder dicht?

 • Dit jaar zeker niet [Energeia -2]
 • Minister Kamp: Gaswinning kan volgend jaar ook niet ineens sterk worden verminderd. [NOS -3]
 • Minister Kamp kijkt of de gaswinning in 2016 verder naar beneden kan. Eind dit jaar hakt hij de knoop door. (Dagblad van het Noorden -4]
 • D66, CDA, ChristenUnie, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen wel dat er volgend jaar veel minder gas wordt gewonnen [NOS -3]
 • Minister Kamp sluit niet uit dat de gaskraan nog verder dicht gaat. Hij laat onderzoeken of dat kan, mede in verband met de leveringszekerheid in eigen land en verplichtingen via exportcontracten. [RTV Noord -5]
 • Minister Kamp: ‘Want je moet eens zien hoe er naar ons als politiek gekeken wordt als mensen volgend jaar in de kou zitten’. [NOS -3]
 • Minister Kamp houdt lippen op elkaar over productieplafond na 2015. Hij wil zich nu niet vastleggen op een verdere verlaging. Moties hierover wees hij resoluut van de hand. [Energeia -2]
 • PvdA: Gronings gas voortaan alleen als een strategische reserve zien. [RTV Noord -5]
 • GroenLinks wil naar 21 miljard kuub in 2016, en gas bijwinnen als dat toch nodig is. Dat is volgens de PvdA een uitspraak die mooi klinkt maar niet haalbaar is. ‘We weten inmiddels allemaal dat je de gaskraan niet snel open en dicht kunt draaien, omdat dat juist tot meer aardbevingen leidt’, zegt PvdA-Kamerlid Vos. [NOS -3]
 • Kamp overweegt de overstap naar een nieuwe ‘winningssystematiek’ met 20 miljard kuub (vloeibaar) importgas. Noorwegen en Rusland hebben gas genoeg. [NRC -1]

De vele onderzoeken

 • De minister verschuilt zich achter alle onderzoeken om rustig te kunnen doorpompen, sneerde Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. [NRC -1]
 • Kamp: ‘Ik heb mij ook nog nooit een seconde achter onderzoeken verschuild. Wel wil ik dat, als ik een besluit neem, de effecten daarvan helder zijn.’ [Energeia -2]

Veiligheid voor Groningers

 • Oppositie steunt SodM, dat vindt dat het gevaar voor de Groningers moet worden becijferd. NAM zegt dat het niet kan. Kamp, VVD en PvdA kiezen geen partij. [Energeia -2]
 • Op verzoek van de Kamer gaat Kamp nog dit jaar proberen de risico’s voor alle inwoners van Groningen in kaart te brengen, het zogenoemde groepsrisico. Kamp hoopt in november uitsluitsel te kunnen geven. [NOS -3]
 • Het kabinet en de Tweede Kamer zijn het erover eens dat voor Groningers dezelfde eisen aan veiligheid in de woonomgeving gesteld moeten gaan worden als voor de andere Nederlanders. PvdD-Kamerlid Ouwehand: ‘De veiligheid van de Groningers moet nu echt voorop staan.’ [NOS -3]
 • De oppositie vindt dat het in Groningen net zo veilig moet zijn als in de rest van het land. ’Groningen mag niet langer wingewest zijn’, stelde ook PvdA-Kamerlid Jan Vos. [AD -6]

Aardbevingsbestendig maken van woningen

 • D66 wil noodwet om de versteviging van huizen, scholen en dijken vlot te trekken. [Energeia -2]
 • Kamp ziet daar geen mogelijkheden toe. [Energeia -2]
 • De minister wil nog voor het einde van het jaar de mensen die het grootste risico lopen (een kans op overlijden van 1 op 1000) een ander of verstevigd huis aanbieden. [NOS -3]
 • Een opkoopregeling voor risicowoningen ziet Kamp nu niet zitten. [NOS -3]
 • PvdA wil dat alle ‘complexe schadegevallen (volgens Kamp zo’n 194) vóór het einde van het jaar zijn opgelost. [NRC -6]

Schadeafhandeling

 • De PvdA en de VVD willen dat gedupeerde Groningers verlost worden van de ‘bestuurlijke spaghetti’ en dat er slechts één instantie is waar burgers terecht kunnen voor een bindend advies. [RTV Noord -5]
 • De ChristenUnie wil een onafhankelijke schadeafhandeling, los van de NAM. De Nationaal Coördinator Groningen moet het recht krijgen knopen door te hakken. [RTV Noord -5]
 • D66 wil een noodwet om schade snel af te kunnen handelen. [RTV Noord -5]

 

Bronnen
[1] NRC, 2 juli 2015: In december is er weer een gasbingo (via Blendl)
[2] Energeia, 2 juli 2015: Kamp houdt lippen op elkaar over productieplafond na 2015 (Registratie)  [3] NOS, 1 juli 2015: ‘Niet snel nog minder gas uit Groningen’ (via Blendl)
[4] Dagblad van het Noorden, 2 juli 2015: ‘Gaswinning mogelijk nog minder’
[5] RTV Noord, 1 juli 2015: Wat moet u weten over het gasdebat?
[6] AD, 2 juli 2015: Twee mogelijke opties voor gaswinning (via Blendl)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.