‘Gaskraan dicht? Dan moet er nu een nationaal isolatieplan komen’

25 april 2017‘De huidige woning-, kantoor- en bedrijfsruimten zijn lang niet voldoende geïsoleerd om over bijvoorbeeld twintig jaar de gaskraan dicht te kunnen draaien. Om de klimaatdoelen te halen hebben we een nationaal plan voor isolatie en energietransitie nodig.’ 

Dat schrijft Nies Zondervan, oud-directeur van een woningcorporatie in Friesland, in een opiniebijdrage in de Leeuwarder Courant.
Uit de opiniebijdrage
‘(…) De energiehuishouding van onze woon- en werkomgeving [zal] de komende decennia energieneutraal moeten worden gemaakt. Daarvoor is voor de komende twintig jaar een nationaal plan voor isolatie en energietransitie nodig. Met jaarlijks vastgelegde doelen. Voor alle nieuwbouw gelden deze eisen vanaf de vaststelling van dit plan, zo mogelijk vanaf 2018.
.

Nieuwe eisen nodig
Voor energieneutraal bouwen zal voor de buitenwanden, dak en beganegrondvloeren minimaal het drievoudige van de huidige bouwvoorschriften moeten worden aangehouden. En het zesvoudige wanneer het om woningbouw en kantoorruimten van voor 1970 gaat. Hier ligt ook een uitdaging voor onze vervangingsmarkt waarbij veel werkgelegenheid ontstaat.

In stedelijke gebieden moet worden onderzocht hoe energie gewonnen en tijdelijk opgeslagen kan worden. Voordat zonnepanelen op woningen en gebouwen worden geplaatst, moet eerst de onderliggende constructie worden geïsoleerd, anders heb je onnodig dubbel werk.
.

Vervanging apparatuur en aanpassing netwerken
Het hoog- en laagspanning netwerk buiten de woning zal op de nieuwe vraag moeten worden aangepast. Ook is aanpassing van de woninginstallaties nodig. Vervanging van een gasketel door een alternatieve verwarming is door de huidige slecht geïsoleerde woningen onmogelijk. Ook voor de kook- en warmwatervoorziening is in onze huidige woninginstallaties lang niet voldoende capaciteit aanwezig.

Eveneens is er extra aandacht nodig voor juist gedoseerde ventilatie in de woning. Mocht het ventilatiesysteem uitvallen, dan zullen de bewoners zelfstandig kunnen ventileren door bovenlichten aan beide zijden van een woning handmatig te openen. Nu is het nog vaak zo dat er bij storing aan de apparatuur geen enkele luchtverversing in huis mogelijk is.
.

Ruime subsidies nodig
Om voor de individuele investeerder, energieneutraal bouwen rendabel te maken, zullen door de overheid ruime subsidies moeten worden verstrekt. Onze aardgasvoorziening zorgt er nu nog voor dat een aantal decennia de benodigde financiën beschikbaar komen. Ik denk daarbij aan het vergoeden van de helft van de investering, subsidie (bijdrage ineens) en voor de andere helft een lening over dertig jaar met een lage (vaste) rente.
.

Afspraken met nutsbedrijven en netbeheerders
Ook zullen er door de overheid harde afspraken moeten worden gemaakt met de nutsbedrijven en netbeheerders. Deze zullen voor opslaan en/of levering van (groene) energie een redelijk verrekenbedrag moeten hanteren. (…)’
.

Bronnen
Leeuwarder Courant, opiniebijdrage, 24 april 2017: Nationaal plan voor isolatie nodig (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.