‘Gaskraan moet en kan in Groningen verder dicht: naar 12 mrd kuub’

‘Gaskraan moet en kan in Groningen verder dicht: naar 12 mrd kuub’

19 januari 2016 – De oud-directeur van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Jan de Jong, was op de hoorzitting van de Tweede Kamer gisteren zeer stellig: ‘De gaskraan in Groningen moet en kan verder dicht, naar 12 miljard kuub per jaar.’

‘Veiligheid nog steeds in het geding’
De Jong was één van de deskundigen die  was uitgenodigd voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over de gaswinning. De Tweede Kamer hield de hoorzitting over het gasbesluit van minister Kamp van eind december vorig jaar. Kamp maakte toen bekend dat er jaarlijks maximaal 27 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag worden gehaald. Dinsdag 26 januari houdt de Tweede Kamer daarover een gasdebat. De hoorzitting was een voorbereiding daarop en werd gehouden op het moment dat minister Kamp elders in het land zijn Energierapport 2016 presenteerde.
Voor de hoorzitting waren deskundigen, bewoners en bestuurders uitgenodigd.
De Jong wees de Kamer erop dat in 2015 3.000 huizen zouden worden versterkt, maar dat er nog geen 10% van gerealiseerd is.

Uit een verslag van RTV Noord
‘(…) De Jong wijst er op dat, ondanks ‘zes meter dossier en duizend Kamervragen’ de veiligheid van de Groningers nog steeds in het geding is. Volgens De Jong is pas bij een productie van twaalf miljard kuub per jaar de dreiging voor de Groningers verdwenen. Drie jaar geleden werd dat ook al geconcludeerd door het SodM, waar hij toen de leiding over had. De Jong vindt dat de gaskraan verder dicht kan, omdat bij bestaande stikstofinstallaties nog capaciteit beschikbaar is. In die installaties kan hoogcalorisch gas uit het buitenland geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse markt. Door hier direct gebruik van te maken, kan er volgens De Jong miljarden kuub minder in Groningen gewonnen worden. (…)’

Onderzoek
Verder kwamen o.a. aan het woord de geoloog Peter van der Gaag die vindt dat er nog steeds te veel geologische onduidelijkheden zijn.  ‘Je kunt geen beslissing nemen als relevante vragen niet zijn beantwoord. De vele onderzoeken worden gehouden door altijd weer dezelfde instituten.’
De Belgische hoogleraar Manuel Sintubin vindt dat het wetenschappelijk onderzoek niet bij de NAM hoort (zie vandaag ook FluxEnergie: ‘Laat onafhankelijke wetenschappers regie voeren over aardbevingsonderzoek’).

160119-Hoorzitting2eK-gaswinning

Sfeer in aardbevingsgebied verslechtert’
De Ombudsman Gaswinning, Leendert Klaassen (foto, links), meldde dat het aantal klachten in plaats van afgenomen ‘alleen maar is toegenomen’.

Uit een verslag van RTV Noord
‘(…)  ‘De sfeer rondom de schade-afwikkeling in het aardbevingsgebied is alleen maar slechter geworden. Ondanks alle inspanningen. Dat is heel triest.’ Dat is de conclusie van ombudsman Leendert Klaassen bij de hoorzitting in de Tweede Kamer over de gaswinning. ‘Het aantal klachten is alleen maar toegenomen, in plaats van afgenomen’, aldus Klaassen. Hij wijst er op dat het aantal klachten over het Centrum Veilig Wonen de afgelopen maanden sterk is gegroeid. Ook constateert hij dat afspraken over de schade-afwikkeling buiten het aardbevingsgebied niet worden nagekomen. ‘Ondanks allerlei toezeggingen wordt schade buiten de contourkaarten niet eens opgenomen. Dat is onacceptabel.’ Klaassen denkt dat de inzet van onafhankelijke arbitrage een stap vooruit is. Ook vindt hij dat elke schade, waar dan ook, beoordeeld moet worden. ‘Dan haal je heel veel woede op dat gebied weg.’ (…)’

In een videoverslag van RTV Noord komen bewoners aan het woord die duidelijk maken dat ze na jaren ‘nog geen steek verder zijn’ met de schade aan hun huizen. (‘Aan het onderzoek naar de schade aan mijn huis is inmiddels bijna een ton aan onderzoek en adviseurs uitgegeven, maar de schade is nog niet hersteld.’ )
RTV Noord concludeert dat de huidige directeur van de SodM zich op de vlakte houdt, net als NAM-directeur Schotman.

Bronnen
RTV Noord, 18 januari 2016: ‘Gasproductie Groningen kan en moet verder omlaag’
RTV Noord, 18 januari 2016: ‘Sfeer in aardbevingsgebied verslechtert’
Stenografisch verslag Tweede Kamer, rondetafelgesprek gaswinning, 18 januari 2016 (pdf, 83 pag.)
Foto’s: Stills uit reportages RTV Noord. Bovenste foto: oud-directeur SodM Jan de Jong. Tweede foto: links Leendert Klaassen, Ombudsman Gaswinning

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.