Gasleiding op zeebodem in vol bedrijf lassen

Gasleiding op zeebodem in vol bedrijf lassen

24 december 2015 – Het Nederlandse bedrijf DCN International Diving and Marine Contractors (DCN) is in staat om gescheurde gasleidingen in vol bedrijf op de zeebodem te lassen.

DCN heeft bestaande technieken herontwikkeld en kan daardoor drie keer goedkoper werken. De methode paste DCN voor het eerst in de Javazee toe. Onder verhoogde druk werd de lasoperatie uitgevoerd en wordt een soort bypass geïnstalleerd. De methode van DCN leverde de opdrachtgever een miljoenenbesparing op. De leiding moest in bedrijf blijven omdat het de hoofdleiding is voor de gasvoorziening van Djakarta.

151224-DCN-serie2

Land&water, vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici bericht over de werkwijze van DCN.

Uit het bericht van Land&Water
‘(…) [DCN zette een ‘habitat’ in.] Dit is een afgesloten werkruimte die duikers op de zeebodem een veilige en beschermde werkomgeving biedt. (…) DCN-directeur Wim Vriens: “Het feit dat wij als een van de weinige duikbedrijven in de wereld beschikken over een eigen volwaardig hyperbaar centrum speelde daarom een doorslaggevende rol bij het toekennen van de opdracht. Afgelopen zomer zijn we hier in Bergen op Zoom onder druk gaan ‘droogoefenen’ en testen. Alle elementaire laswerkzaamheden die nodig waren om deze reparatie tot een duurzaam succes te maken, hebben wij hier tot in den treure een-op-een nagebootst. Dus met de duikers, die uiteindelijk onder druk ook het werk in de Javazee op een diepte van 27 m moesten uitvoeren. Uiteindelijk zijn alle risico’s in kaart gebracht, geminimaliseerd en beheersbaar gemaakt.” (…)
151224-DCN-serie3
Ter voorbereiding van de offshorewerkzaamheden 30 km uit de kust van het eiland Bantam werd allereerst een multi beam survey-onderzoek van de omgeving uitgevoerd. Na bestudering van deze opnamen werd begonnen met het plaatsen van een vijftal 6 m lange palen in de zeebodem. Deze bestond uit slib en klei. Het eerste exemplaar diende als proefpaal teneinde de juiste zuigkracht te kunnen bepalen alsmede de theoretische draagkracht te kunnen berekenen. Op de overige vier palen moest de habitat worden geplaatst. Om de installatie van de palen binnen een tolerantie van slechts 20 cm te kunnen realiseren, was op de pijpleiding een compleet plaatsbepalingssysteem weggezet met behulp van akoestische onderwaterbakens. Hiermee kon de situatie onder water driedimensionaal in kaart worden gebracht. Zekerheid voor alles, want de leiding mocht niet worden aangeraakt uit angst dat deze verder zou scheuren. Ook de plaatsing van de habitat, voorzien van een duikklok die tijdens het project als ‘safe haven’ voor de negensaturatieduikers diende, verliep vlekkeloos.”Dit was zeker een van de kritische momenten van het project en de opluchting was dan ook groot toen de habitat in één keer goed stond”, erkent Vriens.
151224-DCN-serie1
Na het hermetisch afdichten en leegblazen van de habitat, werd eerst de veiligheidsklem – gascontainment barrier – op de pijpleiding geplaatst en daarna de onder- en bovenmantel. Vervolgens konden de duikers beginnen met het veeleisende lasproces, terwijl het gas gewoon door de pijpleiding stroomde. In een periode van tien dagen zijn zij continu met het lassen en het ultra soon röntgen van de laslagen bezig geweest. Tot slot werd het gerepareerde deel van de pijpleiding nog voorzien van een anticorrosiewrapping. Technisch gezien was het complete reparatieproject medio oktober succesvol afgerond. Ver binnen het afgesproken tijdframe, binnen budget, zonder meerwerk en zonder enig persoonlijk letsel. Een opzienbarende prestatie die door de hele subseawereld nauwlettend werd gevolgd.

151224-DCN-serie4
Vriens tot slot: “Wat DCN met dit project heeft aangetoond, is dat wij beschikken over een innovatieve houding waarmee wij trachten complexe projecten met simpele oplossingen te realiseren. Wij zijn daarvoor bereid om out of the box te denken en te handelen. Dankzij deze creatieve denkwijze doorbreken wij patronen en benaderen wij problemen en dilemma’s op een totaal nieuwe manier. Wij bedenken oplossingen die anderen negeren. Dat heeft dit project onmiskenbaar bewezen.” (…)’

Animatie-video van de hele operatie (4’33”)

Bronnen
Land & Water, 14 december 2015: Scheur gasleiding op zeebodem in vol bedrijf gedicht
Website DCN International Diving and Marine Contractors
Illustraties uit de animatie-video van DCN

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.