Gasterra: ‘Buitenland bezorgd over levering Gronings gas’

Gasterra: ‘Buitenland bezorgd over levering Gronings gas’

31 augustus 2016 – Kan Nederland, als de productie uit het Groningen gasveld omlaag gaat, nog de afgesproken hoeveelheid gas leveren aan het buitenland? Daarover bestaan zorgen in onze buurlanden, aldus Gasterra.

Gasterra beschrijft de zorgen in een bijdrage voor het rondetafelgesprek over gaswinning in Groningen, op 8 september bij de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. In het ontwerpbesluit staat dat de komende vijf jaar nog 24 miljard kubieke meter gas per jaar mag worden geproduceerd, met een buffer van 6 miljard kuub voor extreem koude periodes.

Uit de ‘position paper’ van Gasterra
‘(…) In het ontwerp-instemmingsbesluit van het Kabinet betreffende de productielimieten van het Groningenveld is veiligheid het startpunt en moet dat ook zijn. Tegelijkertijd is leveringszekerheid ook cruciaal. Tientallen miljoenen consumenten in Noordwest-Europa zijn afhankelijk van het specifieke laagcalorische (L-) gas dat in Groningen wordt gewonnen. Zij gebruiken dit gas voor met name de verwarming van hun woningen en mogen en kunnen dus niet letterlijk in de kou worden gezet. Hierover bestaan in de ons omringende landen wel zorgen. (…)’

De planning van de gasproductie is erg complex, en wordt bij verlaging van de productie alleen maar complexer, aldus Gasterra.

‘(…) Een punt van zorg voor GasTerra is dat er zich door deze complexiteit omstandigheden kunnen voordoen waardoor de gasopslag Norg aan het einde van het gasjaar niet volledig kan worden gevuld, iets wat gevolgen zou hebben voor de leveringszekerheid in het volgende jaar. Dit risico wordt vergroot door de onzekerheid of de graaddagenformule in alle omstandigheden de marktvraag goed weergeeft. Veranderingen aan de vraagzijde of aan de productiezijde (bijvoorbeeld uitval van L-gasproductie in Duitsland) kunnen ervoor zorgen dat  de marktvraag achteraf zo hoog blijkt dat onvoldoende Groningengas beschikbaar is onder het productieplafond. Uiteraard zal GasTerra te allen tijde proberen dergelijke risico’s zo goed mogelijk op te vangen en inzichtelijk te maken. (…)’

Verder wijst Gasterra er nog op dat de volumes in de langetermijncontracten niet altijd overeenkomen met de werkelijk gevraagde hoeveelheid gas door andere landen.

‘(…) GasTerra heeft sinds 2010 geen nieuwe langetermijnexportcontracten afgesloten en de gecommitteerde volumes onder de bestaande contracten zijn sindsdien afgenomen. Dit leidt echter niet noodzakelijkerwijs tot een lagere afname van Groningengas. Deze wordt namelijk niet bepaald door de contracten maar door de fysieke behoefte aan dit gas in de markt. Als de in GasTerra’s langetermijnexportcontracten vastgelegde volumes sneller zouden verminderen, dan zou de vraag zich verplaatsen naar de gashandelsplaats TTF. Om de fysieke behoefte in de exportmarkten waar het Groningengas wordt verbruikt te verminderen is een ombouw van de gebruiksapparatuur nodig van laag- naar hoogcalorisch gas. In Duitsland, België en Frankrijk wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de ombouw, maar de uitvoering van deze operatie kost tijd. (…)’

In de praktijk is de productie uit het Groninger gasveld al fors afgenomen.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) Afgelopen jaar was de productie 28,1 miljard kuub, tegen 42,4 miljard in het jaar daarvoor.(…)’

Tot half augustus konden burgers en organisaties reageren op het ontwerpbesluit voor de gaswinning. Op 1 oktober moet er een definitief gasbesluit liggen.

Bronnen
Gasterra, 26 augustus 2016: Reactie GasTerra op Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen
Dagblad van het Noorden, 30 augustus 2016: ‘Buitenland is bezorgd over Gronings gas’
Rijksoverheid, 24 juni 2016: Gaswinning Groningen verlaagd tot 24 miljard kubieke meter

Foto: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.