Gasunie blij met rol gas in Energierapport

Gasunie blij met rol gas in Energierapport

21 januari 2016 – Met tevredenheid constateert Gasunie dat gas een grote rol speelt in het Energieraport van minister Kamp. ‘Gas en gasinfrastructuur dragen bij aan transitie naar CO2-arme energievoorziening’.

Reactie Gasunie op Energierapport
‘(…) Uit het Energierapport blijkt dat het kabinet de vermindering van de CO2-uitstoot tot speerpunt maakt in het energiebeleid. Daarbij worden alle beschikbare opties open gehouden om te waarborgen dat het energiesysteem niet alleen schoner wordt, maar ook veilig, betrouwbaar en betaalbaar blijft. Gasunie vindt dat een goed uitgangspunt, omdat op deze wijze het energiesysteem in zijn totaliteit wordt beschouwd. Belangrijk aandachtspunt blijft wel dat de CO2-prijs -anders dan nu het geval is- hoog genoeg moet zijn om de groei van schone bronnen te bevorderen en de uiteindelijke uitfasering van conventionele energiebronnen in de juiste volgorde te laten plaatsvinden.

Han Fennema, CEO van Gasunie: “Gasunie ondersteunt de energietransitie en wil deze helpen versnellen. Het Energierapport bevat hiervoor veel aanknopingspunten. Het kabinet beschrijft diverse terreinen waarop gas en gasinfrastructuur het verschil kunnen helpen maken in het realiseren van de doelen in 2050. Wij blijven onze infrastructuur inzetten voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, juist ook in de transitieperiode, die zoals het rapport aangeeft nog decennia zal duren. Daarnaast werken we aan de ontwikkeling van hernieuwbare gassen, zoals groen gas en waterstof, en aan de verduurzaming van de warmtevoorziening.”

Volgens het Energierapport heeft gas een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050. Het gaat dan om aardgas dat in toenemende mate wordt vervangen door hernieuwbare gassen. Het aandeel van gas in de energiemix zal echter gestaag afnemen, waarbij de rol van gas verandert. Gas zal zich steeds meer richten op toepassingen waar geen schonere alternatieven voorhanden zijn, zoals het afdekken van pieken in de warmtevoorziening en op toepassingen in de industrie en in zwaar transport.

Het is goed dat het Energierapport nadrukkelijk aandacht besteedt aan sectoren die moeilijker te verduurzamen zijn, zoals hogetemperatuurprocessen in de industrie en het vervoer van goederen via schepen en trucks. Han Fennema: ‘Wij investeren nu al in infrastructuur die de distributie en inzet van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof mogelijk maakt. Dit ter vervanging van vervuilende brandstoffen als diesel en stookolie. In de toekomst zien we het aandeel van bio-LNG groeien.”

Het is tevens terecht dat het Energierapport de energievoorziening in Europees perspectief plaatst. Het Nederlandse energiesysteem kan namelijk niet geïsoleerd van onze internationale omgeving worden gezien. Zo kan dankzij de gasrotonde nu gas uit alle windstreken worden aangevoerd, mede om de dalende gasproductie uit het Groningenveld op te vangen, zonder afhankelijk te zijn van een bepaalde partij.

Het Energierapport kent een brede opzet en schetst uitgangspunten en kaders. Het kabinet wil de verdere invulling ervan in breed overleg met betrokken partijen tot stand laten komen. Gasunie wil hieraan graag een bijdrage leveren. (…)’

 

Bronnen
Gasunie, 20 januari 2016: Energierapport: gas en gasinfrastructuur dragen bij aan transitie naar CO2-arme energievoorziening
Foto: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.