Gasunie en Eemshaven: LNG-infrastructuur

1 juli 2015 – Gasunie en Groningen Seaports gaan import van LNG verkennen als alternatief voor de verminderde productie uit het Groningenveld.

Gasunie: ‘LNG kan per schip uit de hele wereld worden aangevoerd, bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten, verschillende delen van Afrika, Noorwegen, de Verenigde Staten en Australie. Nederland beschikt al over een LNG-faciliteit, namelijk de Gate terminal bij Rotterdam. Aanvullende initiatieven, zoals die in de Eemshaven, zouden onze energievoorziening over een nog grotere variëteit aan bronnen en aanvoerroutes helpen te spreiden. Mede door de ontwikkelingen in Groningen en Europa is het van belang aan nieuwe mogelijkheden te blijven werken. (…) Met behulp van stikstof kan hoogcalorisch gas uit het buitenland en uit andere productielocaties in Nederland geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse huishoudens. Die zijn namelijk ingesteld op laagcalorisch Groningen-gas. Stikstofbijmenging gebeurt ook nu al, en extra productiecapaciteit is gepland. Ook LNG kan op die manier in ‘huishoudgas’ worden omgezet. Dit kan een vermindering van de gaslevering vanuit het Groningenveld helpen opvangen.’
Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie en Groningen Seaports gaan samen de mogelijkheden onderzoeken om in de Noord-Groningse Eemshaven infrastructuur aan te leggen waarmee LNG per schip kan worden aangevoerd, gelost en in gasvorm geinjecteerd in het gastransportnet.

Er komt mondiaal steeds meer LNG beschikbaar (uit o.a. de Verenigde Staten, Australië en Qatar) en dat zal tot lagere prijzen leiden.

Gasunie: ‘Bovendien wil de Europese Commissie een sterke positie van LNG in Europa bevorderen. Niet alleen als schonere brandstof voor transport over weg en water, maar ook omdat zij LNG belangrijk vindt voor Europa’s energieonafhankelijkheid. Door het vergroten van de keuzemogelijkheden wordt de inkooppositie van energiegebruikers versterkt.’

Bronnen
Gasunie, 1 juli 2015: Gasunie en Groningen Seaports willen aanvoer van vloeibaar aardgas in de Eemshaven mogelijk maken 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.