Photostudio GJ Vlekke/Fotovak B.V.

Gasunie en LTO Glaskracht bundelen krachten

Sjaak van der Tak (LTO Glaskracht) en Hans Coenen (Gasunie) schudden elkaar de hand na ondertekening samenwerkingsovereenkomst. Copyright: Fotostudio G.J. Vlekke / Fotlvak B.V.

De Nederlandse gastransportnetbeheerder Gasunie en sectororganisatie LTO Glaskracht Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om hun krachten te bundelen voor de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouwsector. Deze overeenkomst vormt de basis voor een intensief verkenningstraject naar de mogelijkheden voor gezamenlijke projecten.

Hiervoor voeren ze dit najaar verdere verkenningen uit op het terrein van CO2-voorziening, warmtenetten, biomassatoepassing, hernieuwbaar gas en waterstof. Beide partners willen vanaf 2019 samen projecten ontwikkelen. Ze zullen ook samen inbreng leveren voor het Klimaatakkoord 2030 dat dit najaar tot stand moet komen.

“De glastuinbouw heeft een grote opgave en uitdaging om een alternatief te vinden voor aardgas. Door onze expertise en inzet te bundelen kunnen we op meerdere terreinen het verschil maken,” aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland.

Hans Coenen, directeur business development bij Gasunie: “We werken aan diverse duurzame energie-infrastructuurprojecten die ook ingezet kunnen worden voor een klimaatneutrale glastuinbouw. Plantaardige restproducten kunnen bijvoorbeeld omgezet worden in groen gas, dat dan op zijn beurt weer de kassen kan verwarmen. Ook voor waterstof infrastructuur ligt daar een mogelijkheid, evenals voor grootschalige warmtenetten. Daarnaast kan CO2 uit de industrie nuttig worden gebruikt als voedingsstof voor planten. De uitdaging is om dit alles technisch en economisch te laten werken.”

Streefdoel: klimaatneutraal in 2040

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale sector te zijn. Kassen stoten dan geen CO2 meer uit en maken gebruik van duurzame energiebronnen voor de verwarming en belichting voor de teelt van groenten, bloemen en planten. De ontwikkeling van klimaatneutrale warmte- en CO2-voorzieningen en de beschikking over een infrastructuur om de glastuinbouw van duurzame warmte en CO2 te voorzien, is voor de realisatie van deze ambitie van wezenlijk belang.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.