Foto: Colruyt

Gasunie en Tennet gaan mee waterstofcentrale bouwen in Duitsland

Waterstof tanken.

De gastransportnetbeheerders Gasunie en Thyssennet en stroomnetbeheerder Tennet gaan samen een power-to-gas-installatie met een vermogen van 100 megawatt bouwen. Die installatie moet met –duurzame– stroom via elektrolyse waterstof produceren.

Het project draagt de naam Element 1, omdat waterstof het eerste element is in de tabel van Mendelejev. Bij oplevering, in fasen vanaf 2022, zal deze faciliteit de grootste power-to-gas-installatie in Duitsland zijn.

Ze wordt opgetrokken nabij een transformatorstation van Tennet in de noordelijke deelstaat Nedersaksen, waar stroom van windmolens op zee samenkomt en verder wordt verdeeld. Op momenten dat er meer windstroom is dan gebruikers nodig hebben, kan de stroom waterstof produceren. Voor waterstof bestaan er tal van duurzame toepassingen. Bovendien kan het relatief makkelijk worden opgeslagen.

Door via power-to-gas de tijdelijke energie-overschotten van windmolens op te slaan in waterstof krijgt Tennet de beschikking over een belangrijk middel om de flexibiliteit in zijn stroomtransportsysteem te vergroten. Voor beheerders van stroomnetten is het door het steeds toenemende aandeel van weersafhankelijke stroomproductie uit wind en zon een steeds grotere uitdaging om de netten in balans te houden. Omzetting in waterstof biedt dan uitkomst.

De groene energie van de -windparken in zee kan dan in gasvorm ingezet worden in de industrie in het Ruhrgebied, in de mobiliteit, of tijdelijk ondergronds worden opgeslagen. Waterstof kan ook worden bijgemengd in de aardgasdistributienetten en verkocht worden in waterstoftankstations. De drie partners willen vanaf 2022 stapsgewijs groene stroom opslaan in het “groene gas” en zo ervaring op te doen met power-to-gas op industriële schaal.

In Nederland

Ook in Nederland is Gasunie met tal van waterstofinitiatieven bezig. Onder de naam North Sea Wind Power Hub kijkt Gasunie samen met Tennet, het Deense netbedrijf Energinet.dk en de Rotterdamse haven naar grootschalige omzetting van windenergie. Hierbij denken ze aan eilanden in de Noordzee (power link islands) waar groene stroom van de windparken op zee samenkomt en niet alleen via kabels naar land wordt gebracht maar op termijn ook in de vorm van waterstofgas.

Gasunie heeft in het kader van het klimaatakkoord plannen ingebracht om een landelijk basistransportnet voor waterstof te creëren, grotendeels gebaseerd op hergebruik van het bestaande gastransportnetwerk. Daarmee kunnen de grote industriële centra in Nederland met elkaar worden verbonden. Industrieën gebruiken nu al waterstof, maar zullen voor de verduurzaming van hun hogetemperatuur-processen in de toekomst veel groene waterstof nodig hebben. Ook als schone brandstof voor auto’s, vrachtwagens en bussen is waterstof interessant.

In Zeeuws-Vlaanderen is Gasunie al gestart met een waterstofleiding, gebruikmakend van een bestaande aardgasleiding. In Noord-Nederland is dochter Energystock volop aan de slag met HyStock, waar zonne-energie wordt omgezet in waterstof, die als duurzame brandstof voor bijvoorbeeld auto’s kan dienen. Ook zijn er vergevorderde plannen voor een power-to-gasinstallatie (electrolyser) in Noord-Nederland.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.