Gasunie splitst netbeheer landelijk gasnet en regionaal gastransport

21 mei 2015 – Gasunie kondigt per januari 2016 een splitsing aan van Gasunie Transport Services naar twee netbeheerders: een voor het landelijke hoofdtransportsysteem (LHT) en een beheerder voor het regionale hogedruksysteem (RTL).

Uit het persbericht van Gasunie
‘(…) De HTL-netbeheerder (GTS) en een nieuwe op te richten RTL-netbeheerder Gasunie Grid Services BV (GGS) zullen beide 100% dochter van Gasunie zijn.

Met deze tweedeling wil Gasunie een volgende stap zetten in het effectiever bedienen van de markt.  De HTL- en RTL-transportsystemen krijgen in toenemende mate een uiteenlopende rol en focus. Zo zal de internationaal verbonden HTL-netbeheerder in toenemende mate te maken krijgen met Europese marktintegratie, terwijl de focus van de RTL-netbeheerder juist steeds meer zal liggen op de instandhouding van dat netwerk en de aansluitingen op het regionale hogedruksysteem. Ook de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen vindt voornamelijk in het RTL-net plaats. De splitsing maakt het straks mogelijk om kosten en tarieven transparant en eenduidig te bepalen. Hierdoor kunnen in de toekomst voor de beide transportsystemen op maat gesneden tarieven voor de gebruikers van die netten worden gehanteerd.

De voorgenomen splitsing is administratief-juridisch van aard en heeft geen gevolgen voor de totale kosten van beide netbeheerders. Ook zal de splitsing geen gevolgen hebben voor het gemak waarmee netgebruikers van de Nederlandse gasrotonde gebruik kunnen maken.

De splitsing zal er eveneens voor zorgen dat beide netbeheerders beter vergelijkbaar zijn met buitenlandse netbeheerders. Dit is onder meer van belang in het kader van transparante en objectieve internationale kostenvergelijkingen, die de Nederlandse toezichthouder momenteel in Europese context uitvoert. (…)’

Belangenbehartiger van zakelijke energieverbruikers VEMW is benieuwd naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen splitsing op onder meer de kostenverdeling, de risico’s en de voorwaarden voor netgebruikers.

Uit een bericht van VEMW
‘(…) Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Wij vragen ons af of Gasunie hiermee voorsorteert op de geleidelijke afbouw van de binnenlandse gasproductie als gevolg van de aardbevingenproblematiek in Groningen en vorm geeft aan de door de minister in zijn beleidsbrief van vorig jaar aangekondigde exitstrategie van het Gasgebouw. Uit het persbericht van Gasunie trekken wij de voorlopige conclusie dat het bedrijf vol inzet op de gasrotonde en de internationale ontwikkeling van de gashandel. De meer distributiegerichte activiteiten – de nationale gasvoorziening – worden apart gezet omdat die een andere ontwikkelingen, risico’s en verdienmodel kennen. Zo zal de gasconsumptie in Nederland waarschijnlijk afnemen als gevolg van de duurzaamheidsdoelstellingen, zal er groen gasinvoeding plaatsvinden, zoals opgewerkt biogas en waterstof.

VEMW is benieuwd naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen splitsing van Gasunie, zowel ten aanzien van de kostenverdeling en de risico’s, als de voorwaarden die zullen gaan gelden voor bedrijven die zijn aangesloten op het HTL en het RTL. Dat geldt eens te meer als op een goed moment besloten wordt om het RTL-bedrijf GGS te verkopen.” (…)’

Bronnen
Gasunie, 20 mei 2015: Gasunie kondigt oprichting Gasunie Grid Services (GGS) aan
VEMW, 21 mei 2015: Gasunie sorteert voor op gasrotonde

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.