Gasunie Transport Services: vanaf 2016 minder gas nodig

8 oktober 2015Vanaf 2016 is 2 miljard kuub minder gas nodig dan eerder gedacht, doordat er meer duurzame energie wordt gebruikt en meer energie wordt bespaard. Dat meldt Gasunie Transport Services (GTS). 

Op verzoek van minister Kamp (EZ) onderzocht GTS hoeveel gas uit het Groningen-veld gewonnen moet worden voor de leveringszekerheid. In een studie uit 2013 was dat 33 miljard kubieke meter gas voor een jaar met een koude winter. Kamp wil dat cijfer geactualiseerd hebben, voor hij in december besluit of de gaskraan verder dicht wordt gedraaid.

In 2016 is voor een koud jaar 31 miljard kuub gas nodig uit het Groningen-veld en voor een warm jaar 23 miljard kuub. In 2017 tot 2019 daalt de gasbehoefte nog verder, schat GTS in, tot minimaal 23 en maximaal 30 miljard. In 2020 is naar schatting hoogstens 24 miljard kubieke meter gas nodig, en in een warm jaar 18 miljard kuub.

.

Uit het rapport van GTS
‘(…) De krimp van de gasmarkt wordt veroorzaakt doordat de effecten van energiebesparing en meer duurzame energie groter zijn dan de groei van het aantal gasgebruikers. Hierdoor daalt de hoeveelheid Groningengas om de leveringszekerheid in een koud jaar te garanderen vanaf gasjaar 2016 naar 31 bcm. (…)’

Dat de gasbehoefte in 2019 veel zakt, komt door de stikstoffabriek die dan klaar moet zijn.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) In 2019 komt namelijk een nieuwe installatie in Zuidbroek in gebruik waarmee stikstof kan worden bijgemengd bij gas dat uit Rusland of Noorwegen is geïmporteerd. Dat gas kan pas in Nederlandse huishoudelijke apparatuur worden gebruikt nadat het stikstofgehalte is verhoogd. In feite wordt de gasproductie in Groningen dan afhankelijk van de temperatuur. (…)’

Onderzoek voor gasbesluit
Uit een brief van Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Het kabinet neemt de uitkomsten van de consultatie en de actualisatie van het onderzoek van GTS ten aanzien van een verlaging van het leveringszekerheidsniveau naar 31 miljard m3 mee in het besluit dat het kabinet aan het eind van dit jaar zal nemen. (…)’

Naast het onderzoek van GTS, laat Kamp ook ander onderzoek doen, onder meer door de NAM.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) We bekijken nu welke mate van gaswinning in combinatie met het versterken van huizen zorgt dat de veiligheid in de woonomgeving van Groningers wordt verhoogd. Daarom onderzoeken we twee opties.

Optie 1: Jaarlijks winnen we een constante hoeveelheid Gronings gas. Afhankelijk van hoe koud het is, wordt dit aangevuld met gas uit het buitenland en kleine gasvelden.

Optie 2: Jaarlijks importeren we zoveel mogelijk buitenlands gas als met onze stikstoffabrieken mogelijk is. Als het koud is, vullen we dit aan met Gronings gas. Dit betekent dat we de gaswinning uit Groningen beperken maar gaan winnen met pieken.

We onderzoeken nu wat het effect hiervan is op het risico op aardbevingen. (…)’

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Als uit deze onderzoeken blijkt dat de gaswinning lager kan worden vastgesteld, dan zal het kabinet daartoe overgaan en de begroting daarop aanpassen, aldus Kamp. (…)’

Elke miljard kuub gas die minder wordt gewonnen, kost de schatkist 175 miljoen euro, aldus het Dagblad van het Noorden.

Bronnen
Gasunie Transport Services, rapport, 28 september 2015: Mogelijkheden kwaliteitsconversie en gevolgen voor de leveringszekerheid (pdf)
Gasunie Transport Services, 7 oktober 2015: EZ consulteert marktpartijen over andere benadering van de gaswinning
Dagblad van het Noorden, 8 oktober 2015: ‘Gastekort dreigt bij te lage winning’ (via Blendle)
Nu.nl, 7 oktober 2015: ‘Vanaf 2016 minder Gronings gas nodig’
Rijksoverheid, 7 oktober 2015: Onderzoeken aardbevingen Groningen
Brief minister Kamp aan Tweede Kamer, 7 oktober 2015

Foto: Gasunie Transport Services

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.