Gasunie werkt aan grootschalig gebruik van groen gas

Gasunie werkt aan grootschalig gebruik van groen gas

6 april 2016 – Gasunie wil met netbeheerder Enexis en afvalverwerker Attero grootschalige productie en transport van groen gas mogelijk maken. Daarvoor nemen ze eind 2017 een ‘Groen Gas Booster’ in gebruik. Deze compressor kan groen gas van Attero invoeren op het hoge druk-net van Gasunie. Gasunie meldt op Energiepodium de stand van zaken.

Energiepodium (een publicatie van GasTerra) interviewt woordvoerder Michiel Bal van Gasunie transportdochter GTS.
Uit het interview van Energiepodium
‘(…) Michiel Bal: “Gasunie wil samen met Enexis en Attero de grootschalige productie van groen gas mogelijk maken. Dus samen een bijdrage leveren aan de Nederlandse  ambitie in de ‘Routekaart Groen Gas’. Die houdt in dat de bijdrage van hernieuwbaar gas aan onze duurzame energiedoelstellingen kan groeien van 10 Petajoule in 2015 naar 77 PJ in 2030, wat dan overeenkomt met 17% van het huishoudelijk gasverbruik. De Groen Gas Booster is een compressor waarmee groen gas dat regionaal wordt opgewekt landelijk beschikbaar komt. Dus als er lokaal meer groen gas geproduceerd wordt dan er vraag naar is, bijvoorbeeld in de zomer, dan voert die  compressor de druk van dat gas op zodat het van een regionale net kan worden ingevoed in het landelijk hoge druk-net van GTS. Een soort bypass dus.”

160406-Attero
Afvalverwerker Attero in Wijster. Hier wordt de groen gas booster gerealiseerd.

Wanneer komt de Groen Gas Booster in bedrijf?
“Vorig jaar zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het project, en we verwachten eind 2017 of begin 2018 te kunnen gaan draaien.. De Groen Gas Booster komt te staan in het grensgebied van Gasunie en Enexis, nabij de afvalverwerkingsinstallatie van Attero in Wijster. Het unieke eraan is niet de techniek erachter, want daar maken we al gebruik van. Het is meer dat we op een andere manier moeten samenwerken. Normaal gesproken stroomt gas van het landelijke GTS-netwerk naar dat van een regionale netbeheerder, dus van hoge naar lage druk. Bij de Groen Gas Booster gaat het andersom, van het GTS-net naar dat van Enexis. De samenwerking gaat dan dus ook de andere kant op. (…) Het GTS-deel in het project betreft de Groen Gas Booster zelf, dus het gasstation met de compressor en het materiaal om die aan te sluiten op ons netwerk. Vanwege het belang van deze pilot zijn wij bereid om hierin voor een bedrag van circa 2 miljoen euro te investeren. Als we er gezamenlijk klaar voor zijn, dan kunnen wij de materialen voor de bouw bestellen en kan de bouw van de Groen Gas Booster beginnen.” (…)
Druist dit project niet in tegen de productie van Gronings aardgas?
“Als Gasunie maken wij ons sterk voor een forse reductie van de CO2-uitstoot. Daarom proberen wij het gasgebruik van bijvoorbeeld huishoudens terug te brengen en stimuleren we waar mogelijk ook de productie van groen gas. Het Groen Gas Booster-experiment past ook prima in de gas op maat-visie van Gasunie. Die houdt in dat bij het groeiende gebruik van verschillende vormen van hernieuwbare energie je gas alleen daar moet inzetten waar het echt nodig is, en dan nog zo groen mogelijk ook.” (…)’

Video over groen gas booster (lengte 4′, gepubliceerd 10 juni 2015,
productie van Gasunie, Enexis en Attero)

Bronnen
Energiepodium, 5 april 2016: Gasunie werkt aan grootschalig gebruik van groen gas
Illustratie: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.