Gasunie wil nog lang belangrijke rol spelen

Gasunie wil nog lang belangrijke rol spelen

18 maart 2016 – Het gasinfrastructuurbedrijf Gasunie rekent erop nog lange tijd een belangrijke rol te kunnen spelen, omdat ‘gas als minst vervuilende fossiele brandstof nog lange tijd een cruciale rol zal spelen’.

Gisteren publiceerde Gasunie het jaarverslag 2015. ‘Een solide resultaat’, concludeerde Gasunie zelf. Ondanks de productiebeperking voor het Groningenveld bleef de terugval in omzet en nettowinst voor Gasunie beperkt.
Uit het persbericht van Gasunie
‘(…) In 2015 is het totale volume gas dat door het Gasunie-net is getransporteerd gedaald naar 1.179 TWh (2014: 1.233 TWh). In 2015 is 935 TWh (95,7 miljard m3) gas door het Nederlandse netwerk getransporteerd (in 2014: 976 TWh). Deze daling komt doordat er minder hoogcalorisch gas (H-gas) is geëxporteerd. De import van H-gas is toegenomen als gevolg van de productiebeperking van het laagcalorische gas uit het Groningenveld (G-gas). Om deze productiebeperking op te vangen, moet H-gas geschikt gemaakt worden voor gebruik door huishoudens en bedrijven. Gasunie vermengt (converteert) daarvoor H-gas uit Nederlandse kleine velden of het buitenland met stikstof. In 2015 is de hoeveelheid geconverteerd gas fors gestegen naar 16,9 miljard m3 (2014: 4,8 miljard m3). De minister van Economische Zaken heeft geconcludeerd dat een uitbreiding van stikstofcapaciteit nodig is om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar G-gas. Gasunie bereidt daarom de bouw van een nieuwe stikstoffaciliteit voor. (…)

Han Fennema, CEO van Gasunie
Han Fennema, CEO van Gasunie

Gasmarkt sterk in verandering
(…) Han Fennema, CEO van Gasunie: “Mede door ontwikkelingen rond het Groningenveld is de gasmarkt sterk in verandering. Dankzij de sterk ontwikkelde infrastructuur kan het gas van over de hele wereld worden aangevoerd. Hierdoor blijft er voldoende gas voor klanten en samenleving beschikbaar. Uit het recent verschenen Energierapport blijkt dat het kabinet een duidelijke rol ziet voor gas en gasinfrastructuur bij het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Het rapport geeft aan dat gas als minst vervuilende fossiele brandstof nog lange tijd een cruciale rol zal spelen. Op die manier kan de transitie naar een schonere energievoorziening ook betrouwbaar en betaalbaar worden gehouden. Aardgas zal in de komende decennia steeds vaker worden ingezet voor toepassingen waar geen schonere alternatieven voorhanden zijn. Het volume van aardgas zal daarbij op termijn afnemen, waarbij fossiel gas steeds meer vervangen zal worden door hernieuwbare gassen, zoals groen gas. Als Gasunie willen we een actieve rol spelen in de ontwikkeling en het transport van hernieuwbare gassen. Mooi voorbeeld hiervan is de maandag jl. ondertekende Green Deal om in Zeeland via een gastransportleiding van GTS waterstof te gaan transporteren. Het is onze overtuiging dat we vanuit de sterke kanten van ons gassysteem kunnen bijdragen aan een schonere energievoorziening.” (…)’

Hoge transportzekerheid
In het jaarverslag valt ook te lezen dat de ’transportzekerheid’ heel hoog is.
‘(…) Han Fennema, CEO van Gasunie: “Mede door ontwikkelingen rond het Groningenveld is de gasmarkt sterk in verandering. Dankzij de sterk ontwikkelde infrastructuur kan het gas van over de hele wereld worden aangevoerd. Hierdoor blijft er voldoende gas voor klanten en samenleving beschikbaar. Uit het recent verschenen Energierapport blijkt dat het kabinet een duidelijke rol ziet voor gas en gasinfrastructuur bij het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Het rapport geeft aan dat gas als minst vervuilende fossiele brandstof nog lange tijd een cruciale rol zal spelen. Op die manier kan de transitie naar een schonere energievoorziening ook betrouwbaar en betaalbaar worden gehouden. Aardgas zal in de komende decennia steeds vaker worden ingezet voor toepassingen waar geen schonere alternatieven voorhanden zijn. Het volume van aardgas zal daarbij op termijn afnemen, waarbij fossiel gas steeds meer vervangen zal worden door hernieuwbare gassen, zoals groen gas. Als Gasunie willen we een actieve rol spelen in de ontwikkeling en het transport van hernieuwbare gassen. Mooi voorbeeld hiervan is de maandag jl. ondertekende Green Deal om in Zeeland via een gastransportleiding van GTS waterstof te gaan transporteren. Het is onze overtuiging dat we vanuit de sterke kanten van ons gassysteem kunnen bijdragen aan een schonere energievoorziening.” (…)’

Bronnen
Gasunie, persbericht, 17 maart 2016: Solide resultaat Gasunie over 2015
Foto’s: Gasunie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.