Gasunie: ‘Zeewier kan grote bijdrage leveren aan CO2-reductie’

21 april 2017Zeewier kan in 2035 een belangrijk aandeel (26 procent) leveren van de biomassa voor energieopwekking. Dat blijkt uit een studie van DNV GL in opdracht van Gasunie. Gasunie pleit samen met Natuur & Milieu voor een innovatieprogramma voor zeewier als grondstof voor energie. 

Uit een bericht van Gasunie
‘(…) Met de studie van DNV GL is voor het eerst een uitgebreide analyse gemaakt van het potentieel van biomassa. De studie laat zien dat in Nederland in 2035 in totaal circa 203 PJ aan biomassa beschikbaar kan zijn voor de productie van groen gas. Zeewier blijkt hierin het grootste aandeel te hebben. Als bron voor hernieuwbare energie biedt het onder andere als voordeel dat het niet met voedselgewassen en landbouwgrond concurreert. Daarnaast vangt het nutriëntenuitstroom van landbouwactiviteiten op in de zee en biedt deze nieuwe sector innovatieve kansen voor de Nederlandse economie. Naast zeewier noemt de studie ook afvalhout en agrarische reststromen als potentiele biomassabronnen.

Innovatieprogramma
Zeewierteelt staat nu nog in de kinderschoenen. Om het potentieel van zeewier te ontsluiten, is een krachtig innovatieprogramma nodig. Hierbij moet zowel gekeken worden naar de meest efficiënte ontwikkeling van de teelt, als naar de beste opties om het gewas optimaal te gebruiken. Via het proces van zogenoemde cascadering kan zeewier optimaal worden gebruikt. Hierbij worden eerst de hoogwaardige componenten zoals eiwitten en suikers gewonnen voor diverse (industriële) toepassingen. Daarna kan bovendien groen gas worden geproduceerd als duurzame vervanger voor aardgas.

Ulco Vermeulen, directeur Business Development en lid Raad van Bestuur van Gasunie: “Tot nu toe was de schaalgrootte van Nederlandse biomassa moeilijk vast te stellen. Deze studie laat zien dat de rol van biomassa, waarin zeewier een belangrijk aandeel heeft, substantieel kan zijn. Het is daarom van groot belang dat Nederland nu verder doorpakt. Het nieuwe kabinet doet er goed aan om in te zetten op een krachtig innovatieprogramma om het beschikbare potentieel ten volle te benutten.”

Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. van Natuur & Milieu: “Ook wij roepen het nieuwe kabinet op om een krachtig innovatieprogramma voor de zeewierteelt op te zetten. Het zou een gemiste kans zijn om de potentie van zeewier niet te benutten. We kunnen het immers zelf telen, in onze eigen Noordzee. Daarnaast combineert zeewierteelt perfect met windparken op zee. Juist de windparken zijn uitermate geschikt voor toekomstige zeewierboerderijen. Daarmee zijn zowel het klimaat als de Nederlandse economie gebaat. Een win-winsituatie dus.” (…)’

Gasunie liet de studie uitvoeren om te onderzoeken of er genoeg biomassa is voor groen gas.

‘(…) In publieke discussies ontstaat (…) steeds meer het beeld dat er (nu en in de toekomst) een beperkte hoeveelheid groengas beschikbaar is; daarom lijkt een toekomstige inzet voor meerdere marktsegmenten (zoals industrie, mobiliteit en de bebouwde omgeving met hybride warmtepompen) problematisch te zijn. In het licht daarvan heeft Gasunie behoefte aan een heldere visie over de (toekomstige) productie van groengas in Nederland en heeft DNV GL gevraagd om een verkennende studie uit te voeren, waarin het vrij beschikbare biomassapotentieel in Nederland in kaart gebracht wordt. (…)

Vorige week liet ECN al weten dat tests met het telen van zeewier voor de kust van Schevningen veelbelovend waren.

Bronnen
Gasunie en Natuur & Milieu, persbericht, 20 april 2017: Zeewier heeft grote potentie als bron van biomassa
Gasunie, 20 april 2017: Natuur & Milieu en Gasunie: zeewier wordt belangrijk voor duurzame energietoekomst Nederland
DNV GL, rapport, 20 april 2017: Biomassapotentieel in Nederland. Verkennende studie naar vrij beschikbaar biomassapotentieel voor energieopwekking in Nederland (pdf, 96 pagina’s)
FluxEnergie, 16 april 2017: ECN: ‘Zeewier telen als voedsel en voor brandstof’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.