Gaswinning Groningen afgebouwd tot op waarborgniveau leveringszekerheid

De gaswinning uit het Groningenveld moet komend jaar dalen naar maximaal 19,4 miljard Nm³. Dat blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 dat vanaf vandaag ter inzage ligt. Nieuw in dit instemmingsbesluit is dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij wordt opgedragen niet meer te winnen dan wat nodig is voor leveringszekerheid.

De daling van de gaswinning is in lijn met het afbouwplan van de Nederlandse regering, die in maart besloot de gaswinning op zo kort mogelijke termijn volledig te beëindigen.

Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt ter inzage tot en met donderdag 4 oktober 2018. Iedereen kan reageren en het ministerie van economische zaken en klimaat organiseert inloopspreekuren in diverse gemeente- en provinciehuizen om vragen te beantwoorden. In november formuleert de regering een definitief besluit.

Om een betrouwbare inschatting te kunnen maken over de hoeveelheid te winnen gas en de gevolgen voor de veiligheid, is voorafgaand aan dit instemmingsbesluit advies ingewonnen bij betrokken provincies, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio Groningen, het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische Commissie bodembeweging en de Mijnraad en bij instellingen zoals TNO, GTS en het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Alle documenten zijn online beschikbaar en zijn tevens tot en met donderdag 4 oktober 2018 in te zien in de gemeente- en provinciehuizen in Delfzijl, Loppersum, Hoogezand, Groningen en Assen.

Gaswinning Groningenveld naar nul

Uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar eerder, daalt de gaswinning naar verwachting tot onder het niveau van 12 miljard Nm³3. Afhankelijk van het effect van de maatregelen wordt vanaf oktober 2022 een daling voorzien naar 7,5 miljard Nm³ en mogelijk fors minder. In de jaren daarna wordt de gaswinning helemaal afgebouwd tot nul.

Milieudefensie: “mooie woorden”

“Het vandaag gepubliceerde gasbesluit is nog niet de verwachte omslag in de Groninger gasproductie waarop we wachten,” stelt Milieudefensie in een reactie. ” We zijn blij met de veelbelovende woorden van de minister over de verwachte afbouw van de vraag naar gas, maar voorlopig hebben we niet meer dan mooie woorden. De afname naar 19,4 miljard kuub in 2018 is minimaal. In dit tempo kan de minister zijn belofte de om in 2022 maximaal 12 miljard kuub te winnen niet nakomen. De risico’s op aardbevingen en schade voor inwoners, boeren en waterschappen blijven nog jaren op een onacceptabel hoog niveau,” zegt campagneleider Evert Hassink van Milieudefensie. “Wij zien nog altijd een wankel kaartenhuis gebouwd op mooie voornemens en optimistische aannames over fabrieken die omschakelen en minder afname uit het buitenland. De veiligheid van Groningen moet voorop staan, gaskranen in fabrieken, kassen en woningen moeten dicht. Afkicken is niet makkelijk, maar een ding is zeker: Het lukt alleen als je doorpakt.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Gaswinning Groningen afgebouwd tot op waarborgniveau leveringszekerheid”

Pat Rick|24.08.18|15:04

Duitsland is nu het relatief schone gas door het vervuilende bruinkool aan het vergangen bij de stroomopwekking. De gascentrales leverde 25.2% minder stroom in eerste half jaar. Wat dat betreft hebben Evert en co. hun eigen ruiten ingegooid

Sterker nog: door uitbreiding van bruinkoolwinning net over de grens in Duitsland en de bijbehorende grondwateronttrekking stijgt de kans op aardbevingen daar, dus ook in Nederlands Limburg (zie Nemokennislink.nl). Zo export men geen gas, maar aardbevingen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.