‘Gaswinning koppelen aan seismische metingen’

‘Gaswinning koppelen aan seismische metingen’

12 september 2016Op basis van deskundigenverklaringen vorige week tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer over de gaswinning, concludeert De Ingenieur dat de kans bestaat ‘dat de gaswinning uit het Groninger veld in de toekomst veel directer wordt gekoppeld aan optredende aardbevingen’.  

Uit het bericht van De Ingenieur
‘(…) Het idee om feitelijk waargenomen aardbevingen te gebruiken om de gaswinning bij te stellen is afkomstig van de NAM zelf. De twee toezichthoudende instanties, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad, bepleitten eveneens het principe.
Tijdens de hoorzitting (…) hield de Belgische hoogleraar geofysica Manuel Sintubin een indringend pleidooi voor zo’n meet- en regelprotocol. ‘Bij goede seismische monitoring heb je als het ware een stethoscoop in het gasveld. Meet je dat zich bij een bepaald breukvlak acht kleinere bevingen voordoen met een sterkte van 1 op de schaal van Richter, dan is de kans groot is dat je daar een beving met een veel grotere sterkte kunt krijgen. Je zou daar de gaswinning op kunnen aanpassen.’

‘Trial-and-errror’
Hoe er dan aan de gaskraan moet worden gedraaid om die zwaardere beving te voorkomen, is voor de hoogleraar een open vraag. ‘Niemand weet dat precies, maar we zien wel dat bij vermindering van het tempo van gaswinningen lokaal het aantal bevingen vermindert. Het is vooral een kwestie van trial-and-error, we moeten leren hoe we de gaswinning zo kunnen doen dat de impact boven de grond binnen aanvaardbare grenzen blijft. Het grote voordeel van deze aanpak is dat we de gaswinning koppelen aan seismische metingen, en niet op statistische interpolaties waar we nu mee werken.’

Hand aan de kraan
Het feitelijke bevingsgedrag van de bodem zou dus in de toekomst veel meer gaan bepalen hoeveel gas er kan worden gewonnen, dan een min of meer willekeurig vast te stellen productieplafond, zoals nu gebeurt. Het meet- en regelmodel heeft zo wel iets weg van het zogenaamde met-de-hand-aan-de-kraan winnen van het gas onder de Waddenzee door de NAM. Daar geldt dat als de bodemdaling niet voldoende wordt gecompenseerd door de natuurlijke toevoer van zand, de gaskraan een stukje dichter gaat.
Volgens Sintubin beschikken de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen over voldoende deskundigheid om zo’n meet- en regelprotocol binnen een half jaar tot stand te brengen. Daarbij zou in breder kader, ook met betrokken van de bewoners in het gebied, moeten worden vastgesteld wat aanvaardbare grenzen van seismische activiteit zijn.

Kanttekening NAM
NAM-directeur Gerald Schotman, waaraan de Kamerleden in twee rondes vragen mochten stellen,  had er logischerwijs wel oren naar, maar plaatste toch een kanttekening. Want wanneer het meet- en regelprotocol zo’n grote rol gaat spelen, dan moeten de gegevens volledig objectief en betrouwbaar worden vastgesteld, en dan moet er ook een onafhankelijke instantie zijn die uiteindelijk de knoppen bedient. ‘Er is dus discussie nodig hoe we zo’n meet- en regelprotocol inrichten.’ (…)’

 

 

Bronnen
De Ingenieur, 9 september 2016: Groningse gasmeting aan de monitor
Foto: NAM (geofoon)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.