‘Gaswinning moet toch naar 12 mrd m3 en niet naar 24 mrd m3’

‘Gaswinning moet toch naar 12 mrd m3 en niet naar 24 mrd m3’

22 juli 2016Omwille van de veiligheid moet de gaswinning in Groningen toch verder terug. Niet naar 24 mrd m3 maar naar 12 mrd m3. Dat stelt het Groningse Co2ntramine.

Co2ntramine (‘platform rond de diepe ondergrond en de energie van Noord-Nederland’) wijst erop dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in januari 2013 er al had gesteld ‘dat aardbevingen die schade veroorzaken snel ophouden als er jaarlijks niet meer dan 12 miljard m3 gas uit het Groningen-veld wordt gepompt’.
Maar vorige maand adviseerde het SodM een winningsplafond van het dubbel: 24 mrd kuub. Als toelichting schreef het SodM: ‘Bij een hoger niveau van winning dan 12 miljard m3 per jaar zullen jaarlijks meer bevingen optreden, maar dat hoeft niet te leiden tot overschrijding van de recentelijk vastgestelde veiligheidsnorm of tot overschrijding van een schadeniveau dat acceptabel kan zijn.’ SodM adviseerde toen wel een ‘vlakke winning’, zonder al te veel pieken en dalen.
(Tot voor kort werd er jaarlijks zo’n 40 mrd m3 gas uit Groningen gewonnen.)

Co2ntramine wijst erop dat de commissie-Meijdam wat de veiligheid betreft heeft voorgesteld dat inwoners van Groningen niet slechter af mogen zijn dan mensen elders.
Uit de bezwaren van Co2ntramine
‘(…) In feite komt de stelling van het SodM neer op het volgende. Als alle huizen en andere gebouwen in de provincie Groningen behoorlijk aardbevingsbestendig zijn, dan hebben ze minder last van aardbevingen en kunnen we dus meer gas winnen. Maar aan die voorwaarde is niet voldaan. Daarom ligt het meer voor de hand om bij 12 miljard m3 per jaar te blijven.Die 12 miljard m3 moeten we dan wel verdelen over het gehele Groningen-veld. Winning uit bijvoorbeeld alleen het centrale deel van het veld zou erg onverstandig zijn, kunnen we opmaken uit het advies van het SodM. Winnen van 12 miljard m3 uit alleen de omgeving van Loppersum zal leiden tot flinke aardbevingen. (…)’

Eerder riep Co2ntramine minister Kamp zijn huiswerk rond het winningsplafond opnieuw te doen.

Nu vraagt Co2ntramine Groningers bezwaar te maken tegen het gasbesluuit d.m.v. een standaard bezwaarschrift van Milieudefensie.

Bronnen
Co2ntramine, 22 juli 2016: Veiligheid voorop eist 12 en geen 24 miljard kuub gaswinning
Co2ntramine, 14 juli 2016: Minister Kamp, trek uw gasbesluit in en begin overnieuw
Milieudefensie, bezwaarschrift
Zie ook
FluxEnergie, 24 juni 2016: Gaswinning Groningen verlaagd tot 24 miljard kubieke meter
Foto: Gaswinning Groningen (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.