Gaswinning – Rechtszitting Raad van State verplaatst naar donderdag 13 juli

2 mei 2017Omdat minister Kamp heeft aangekondigd binnen vier weken een nieuw besluit over de gaswinning in Groningen te nemen heeft de Raad van State de geplande rechtszitting van 22 mei verzet naar 13 juli.

Uit een persbericht van de Raad van State
‘(…) Aanleiding voor de verplaatsing van de datum van de zitting is dat de minister van Economische Zaken van plan is om binnen vier weken een nieuw besluit over de gaswinning in Groningen te nemen. Dat moment zal ongeveer samenvallen met de aanvankelijk geplande data van de rechtszitting op 22 en 23 mei. De minister heeft aangegeven dat hij de gaswinning in Groningen per 1 oktober 2017 met 10% wil terugbrengen, in reactie op een recent advies van Staatstoezicht op de Mijnen.

De 22 beroepschriften die al bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn ingediend tegen het gaswinningsbesluit van september 2016, zullen van rechtswege ook betrekking hebben op het aangekondigde nieuwe besluit van de minister. Onder de bezwaarmakers zijn individuele burgers, maar ook de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties. De provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen hebben één gezamenlijk beroepschrift ingediend.

De bezwaarmakers moeten voldoende tijd krijgen om eerst schriftelijk te reageren op het nieuwe besluit van de minister. Vervolgens zal de Afdeling bestuursrechtspraak deze schriftelijke reacties betrekken bij haar voorbereiding op de behandeling van deze zaak. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten de datum van de rechtszitting te verplaatsen van mei naar juli. (…)’

Bronnen
Raad van State, 1 mei 2017: Rechtszitting over Groningse gaswinning verplaatst naar donderdag 13 juli
Foto: Milieudefensie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.