Gaswinningsbesluit: ‘Stap in goede richting, maar niet genoeg’

151221-Gaswinning

21 december 2015RTV Noord heeft na het bekend worden van het gaswinningsbesluit van minister Kamp reacties gevraagd. Grote lijn daarin: ‘Het is een stap in de goede richting, maar niet genoeg’.

Schermafdruk 2015-12-20 20.09.22Van den Berg: ‘Politiek besluit van de allergrootste betekenis
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) Commissaris van de Koning Max van den Berg is opgetogen over het gasbesluit van het kabinet. Vooral het vooruitzicht op de middellange termijn ziet er volgens Van den Berg goed uit.
Van den Berg: ‘Het kabinet is bereid om een nieuw winningsbesluit voor te bereiden. Daarmee is het doel om in 2020 ergens rond de 20 miljard kuub uit te komen met een maximum van 24 miljard bij een koude winter. Dat is een politiek besluit van de allergrootste betekenis.’
De directe verlaging naar 27 miljard kuub is voor de commissaris geen verrassing: ‘Dat had niet anders gekund. Zeker niet na de uitspraak van de Raad van State.'(…)
Van den Berg: ‘Voor dit besluit hebben we in onze regio zo hard geknokt. Voor een deel zijn het natuurlijk allemaal nog mooie woorden. Het winningsbesluit voor de toekomst moet in oktober worden vastgelegd. Kortom er moeten nog daden komen, maar ik heb het idee dat we weer een pagina kunnen omslaan.’ (…)’

NAMNAM: Binnen half jaar nieuw winningsplan
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) reageert als volgt op het gasbesluit van minister Henk Kamp: ‘We gaan ons volop inspannen om te voldoen aan het verzoek van de minister om het nieuwe winningsplan in de eerste helft van volgend jaar in te dienen’.
‘We gebruiken daarbij alle laatste inzichten en beschikbare onderzoeksdata. De tussenresultaten van de aardbevingsonderzoeken laten zien dat bij het huidige productieniveau wordt voldaan aan de risiconormen.’
‘We vinden het verder belangrijk dat er vrijdag een Meerjarenprogramma is gepresenteerd, dat wordt gedragen door de regionale bestuurders en maatschappelijke organisaties. We zullen de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders ondersteunen in zijn taak.’ (…)’

D66: Help Nederland van gasverslaving af
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) ‘Telkens weer moet er een rechter of een kritisch rapport aan te pas komen om het kabinet te dwingen minder gas in Groningen te winnen.’ ‘De veiligheid van Groningers echt vooropstellen betekent dat Kamp nu de principiële keuze moet maken om niet meer gas te winnen dan nodig is voor de leveringszekerheid. Dan hoeft de rechter straks dit kabinet niet opnieuw terug te fluiten. Dat zegt Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66.
Van Veldhoven: ‘Een structurele oplossing is om Nederland van zijn gasverslaving af te helpen. Daarom wil D66 inzetten op energiebesparing en schone energie. Dan hoeven we minder olie en gas te kopen van landen als Saoedi Arabië en Rusland’.
D66 wil ook dat huizen in Groningen worden verstevigd. Die kunnen meteen worden geïsoleerd, zodat de energierekening fors omlaag kan, aldus Van Veldhoven. (…)’

Groninger Bodem Beweging (GBB): ‘We hadden op meer gehoopt’
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) ‘De minister volgt met het dichtdraaien van de gaskraan naar 27 miljard kuub keurig de uitspraak van de Raad van State, maar we hadden op meer gehoopt.’ Dat zegt secretaris Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging (GBB).
Volgens Kleijer blijkt uit een nieuw rapport van GTS, dat het gastransportnet beheert, dat de gaswinning ook naar 25 miljard had gekund, omdat huizen beter geïsoleerd zijn.
‘Het was mooi geweest als de minister de gaswinning verder had beperkt. We moeten namelijk naar een veiliger Groningen en dan moet de gaskraan verder dicht’, besluit Kleijer. (…)’

Mulder (CDA): ‘Kamp had niet tot vandaag hoeven wachten’
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De CDA-fractie in de Tweede Kamer is blij met de verlaging van de gaswinning naar 27 miljard kuub, maar vindt dat minister Kamp het besluit ook wel iets eerder had kunnen nemen. ‘Hij had niet tot vandaag hoeven wachten.’ Agnes Mulder: ‘De minister heeft met dit besluit de juiste weg gekozen naar verlaging van de gaswinning, maar dat had hij ook al direct kunnen doen na de uitspraak van de Raad van State.’ ‘Het CDA wil tegelijk benadrukken dat de minister de succesvolle waardevermeerderingsregeling voor iedereen die meer dan 1000 euro schade heeft geleden met kracht moet voortzetten. Hier mag geen enkele vertraging ontstaan’, zegt Mulder.
‘Eindelijk krijgen de mensen iets concreets terug voor alle ellende en overlast waarmee ze ongevraagd te maken hebben.’ (…)’

GroenLinks pleit voor Actieplan Minder Gas
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) GroenLinks in de Tweede Kamer wil dat minister Henk Kamp van Economische Zaken met een Actieplan Minder Gas komt. Hij moet stoppen met nieuwe exportcontracten voor het Gronings gas en snel maatregelen nemen, zodat er minder gas nodig is in ons eigen land. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren: ‘In de week na het historische klimaatverdrag van Parijs zou je verwachten dat ook Kamp alles op alles wil zetten om fossiele voorraden zoveel mogelijk onder de grond te laten en de Groningse gaskraan zo ver mogelijk dicht te draaien. Helaas kiest hij nog steeds voor geld in plaats van voor de Groningers.’ (…)’

ChristenUnie: ‘Gas heeft niet de toekomst’
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) De ChristenUnie in de Tweede Kamer noemt het nieuwe gasbesluit een ‘stap in de goede richting’. ‘Maar we blijven erop aandringen dat er nog meer, grote stappen volgen’, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. Dik-Faber: ‘We hebben, samen met de Groningers, heel lang moeten wachten op het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. (…) Gas heeft niet de toekomst. We moeten, ook met het oog op de afspraken in het nog maar net gesloten Klimaatakkoord, echt over op andere vormen van energie.
‘Het is aan de minister om met een plan te komen hoe hij de gaswinning met grote stappen omlaag brengt. Tot die tijd moeten we niet meer gas winnen dan werkelijk nodig is. Het moet geen automatisme zijn dat we een gesteld plafond ook ieder jaar bereiken. Dat we de komende jaren steeds verder teruggaan in de hoeveelheid te winnen gas, zijn we ook met het oog op de veiligheid van de Groningers verplicht’, besluit het ChristenUnie-Kamerlid. (…)’

PvdA: ‘Nieuw gasbesluit is verstandig’
Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) ‘Een vermindering van de gaswinning is nodig om de veiligheid van de inwoners van Groningen te vergroten en om de schade aan huizen en bedrijven te verminderen.’ Dat zegt PvdA-Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken.
De sociaal-democraten noemen het verstandig dat het kabinet de gaswinning dit gasjaar verder terugbrengt naar een niveau van maximaal 27 miljard kuub. In de jaren erna wil het kabinet de winning verder terugbrengen naar 18 tot 24 miljard kuub.
Kamerlid Jan Vos van de PvdA vindt het ook verstandig om meer stikstofstations in te zetten: ‘Dit biedt een goede kans om de afhankelijkheid van het Gronings gas te reduceren’.
De PvdA is nog wel bezorgd over het herstel van de huidige schade. ‘Dat gaat gewoon niet snel genoeg’, zegt Vos. ‘Duizenden Groningers zijn de dupe van decennia gaswinning. Heel Nederland heeft daarvan geprofiteerd; nu kunnen we Groningen niet laten zitten. We zijn één land en moeten dit samen oplossen.’
‘Ook willen we meer duidelijkheid over de uitkoopregeling: kwetsbare mensen, die echt weg willen en vastzitten, moeten geholpen kunnen worden’, besluit Vos. (…)’

Bronnen
RTV Noord, 18 december 2015: Van den Berg: ‘Politiek besluit van de allergrootste betekenis’
RTV Noord, 18 december 2015: NAM: ‘Wij gaan ons inspannen’
RTV Noord, 18 december 2015: GBB: ‘We hadden op meer gehoopt’
RTV Noord, 18 december 2015: D66: Help Nederland van gasverslaving af
RTV Noord, 18 december 2015: Mulder (CDA): ‘Kamp had niet tot vandaag hoeven wachten’
RTV Noord, 18 december 2015: GroenLinks pleit voor Actieplan Minder Gas
RTV Noord, 18 december 2015: ChristenUnie: ‘Gas heeft niet de toekomst’
RTV Noord, 18 december 2015: PvdA: ‘Nieuw gasbesluit is verstandig
Foto: Gaswinning (foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)
Foto Van den Berg: Provincie Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.