Gazprom: ‘Energiediscussie Nederland emotioneel en vol verdraaide feiten’

160112-Energiedialoog
12 januari 2016 –
Gazprom Energy Nederland bekritiseert het Nederlandse discussieklimaat over het energiebeleid. Veel emoties, veel verdraaide feiten. Gazprom vreest dat het nog te verschijnen Energierapport van minister Kamp geen verandering in dat klimaat zal brengen.

Gazprom Energy Nederland is onderdeel van de Gazprom Group, maar ‘vooral een Nederlands bedrijf’. Het is hier sinds 2012 geen kleine gas- en stroomleverancier, vanuit Den Bosch.
Gazprom kijkt vooruit naar de ‘energiedialoog’ die minister Kamp wil starten meteen na het verschijnen van zijn Energierapport (aangekondigd voor december 2015, zal naar verwachting zeer binnenkort verschijnen). Gazprom vreest dat dialoog gaat mislukken omdat er weer geen duidelijke doelen worden gekozen. Volgens Gazprom moet CO2-reductie voorop staan.

Uit de jongste nieuwsbrief van Gazprom Energy Nederland
‘(…) In veel discussies over energie lijken feiten er (…) nauwelijks toe te doen. Niet voor niets dat minister Kamp in de Tweede Kamer meermaals verzucht: jullie willen geen gas uit Groningen, geen gas uit Rusland, geen schaliegas, geen windenergie, geen biomassa, geen kernenergie en vooral geen steenkool. Echter, juist omdat emoties, inspelen op angstgevoelens, misvattingen en misleidingen vaak de boventoon voeren, bestaat de kans dat de maatschappelijke dialoog bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Althans, dialoog in de zuivere zin van het woord, zijnde een gesprek waarbij de gesprekspartners naar elkaar luisteren en iets van elkaar opsteken.

Dat het zo slecht gesteld is met de dialoog over energiebeleid komt voor een belangrijk deel door het energiebeleid zelf. De afzonderlijke doelstellingen voor verduurzaming, energiebesparing en CO2-reductie brengen niet alleen onderling conflicten met zich mee, maar bieden belanghebbenden ook de kans om selectief te shoppen. Het feit dat de doelstelling voor duurzame energie nationaal bindend is terwijl de doelstellingen voor energiebesparing en voor CO2-reductie niet hard zijn, maakt de situatie er niet beter op.

Te vrezen valt dat de dialoog bij voorbaat is mislukt als er geen eenduidig doel wordt vastgesteld. Als de werkelijke zorg zit bij de klimaatverandering, dan zou het streven naar een hoger aandeel duurzame energie ondergeschikt moeten zijn aan streven naar reductie van CO2-emissie. Nu is het omgekeerde het geval. Voor verduurzaming van de energievoorziening zijn immers vele miljarden Euro’s aan subsidie beschikbaar, zelfs voor projecten die leiden tot een toename van CO2 uitstoot, zoals bijvoorbeeld het geval is als aardgas door niet-duurzaam geproduceerde biomassa wordt verdrongen.

Hoewel het Energierapport 2015 nog gepubliceerd moet worden en de dialoog nog moet worden opgestart, heeft de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken al een voorschot genomen. Traditiegetrouw publiceert de hoge ambtenaar vlak na de jaarwisseling in het economenblad ESB een prikkelend artikel. Dit jaar met een betoog om de doelstellingen voor het aandeel duurzame energie en het niveau van energiebesparing te schrappen en alleen te sturen op reductie van CO2-uitstoot. Dat vanwege het feit dat voor beperking van de opwarming van de aarde alleen reductie van uitstoot van broeikasgassen relevant is. Als daar op wordt gestuurd, dan volgen verduurzaming en/of energiebesparing vanzelf en op technologie neutrale wijze. Een rationele en economisch verantwoorde redenering maar of die stand houdt in de drukte van emoties, belangen, opvattingen en al dan niet verdraaide feiten die zo eigen zijn aan discussies over energiebeleid, moet in de loop van 2016 blijken. (…)

Bronnen
Gazprom Energy Nederland, 11 januari 2016: Gazprom Energy Nieuwsbrief januari 2016
Foto: discussiebijeenkomst (niet over energie) (Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.