Gebouw Energy Academy Europe krijgt stempel ‘outstanding’

24 februari 2016De Energy Academy Europe geeft alvast het goede voorbeeld. Het nieuwe gebouw, waar vijf instituten gaan werken aan de transitie naar een duurzame energievoorziening, scoorde ‘outstanding’ op duurzaamheid. 

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft het gebouw van de Energy Academy Europe (EAE) de hoogste beoordeling gegeven bij de duurzaamheidscertificering BREEAM: ‘outstanding’. Daarmee is het, aldus de EAE, het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. Het pand, dat in de zomer van dit jaar klaar moet zijn, scoorde vooral goed op energiebesparende maatregelen.

De score past goed voor de activiteiten die in het gebouw moeten komen: ongeveer 1600 medewerkers van vijf instituten (Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Energy Academy Europe, Energy Valley en het Energy Delta Institute) gaan er onderzoek doen naar en onderwijs geven over de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Uit een bericht van de Energy Academy Europe
‘(…) BREEAM rates buildings on nine different sustainability aspects: management processes, health & wellbeing, energy use, transport, water use, materials, waste, land use & ecology and pollution. Buildings can score points for each of these aspects. The design of the new EAE building focused heavily on energy-saving measures, on the one hand by keeping the demand for energy to a minimum, and on the other hand by making maximum use of natural energy sources, such as sun, earth, air and water. The total score for these aspects was 89.62%. The threshold for a BREEAM Outstanding classification is 85%.

De Rijksuniversiteit Groningen over het gebouw
‘(…) Voor dit gebouw is gekozen voor een low-tech benadering van het energievraagstuk. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht. Een 200 meter lang luchtkanaal onder het gebouw wordt de aarde gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water; regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten; de ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een ‘zonneschoorsteen’ in de nok van het dak; tot slot wordt zonlicht optimaal gebruikt voor verlichting en voor het opwekken van energie. Als de natuurlijke bronnen tijdelijk niet voldoen, zijn back-upinstallaties voorzien voor verwarming, ventilatie en verlichting. Door de innovatieve omgang met duurzame energiebronnen wordt op lange termijn eveneens flink bespaard op de exploitatielasten. (…)’

De bouw van de Energy Academy Europe is te volgen op Facebook.

Bronnen
Energy Academy Europe, 23 februari 2016: Design for new Energy Academy Europe building achieves highest sustainability certificate
Cobouw, 23 februari 2016: Duurzame school levert 
extra energie (registratie)
Rijksuniversiteit Groniningen over de Energy Academy Europe

Foto: Broekbakema
Video: Rijksuniversiteit Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.