‘Gebrek aan politieke interesse voor ICT is een groot probleem’

14 september 2016Onder politici heerst een groot gebrek aan interesse voor ICT en dat is een bedreiging voor de democratie, betoogt Michiel Steltman, directeur van de stichting Digitale Infrastructuur in Trouw. 

Uit het bericht in Trouw
‘(…) ICT gaat allang niet meer alleen over computers op bureaus en systemen in de kelder van ministeries en bedrijven. Het gaat ook over het internet met alle digitale infrastructuur, een enorme industrie van toepassingen en digitale platforms, gigantische hoeveelheden data en miljarden ‘slimme’ apparaten. In slechts vijftien jaar is een innovatie ontstaan die vrijwel alle aspecten van de samenleving raakt. (…)’

Eén van die aspecten is de energievoorziening. Dat beveiliging daarvan van belang is, blijkt onder meer door de cyberaanvallen op elektriciteitsnetwerken in Israël en Oekraïne. Ook vormen de opkomst van slimme elektriciteitsnetten en slimme meters een aandachtspunt. ‘Met de komst van slimme meters is er steeds meer data, je moet er niet aan denken dat dat op straat komt te liggen’, zei een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsbescherming in reactie op het nieuws dat de energiegegevens van twee miljoen huishoudens zijn gestolen.

In oktober 2014 kwam de tijdelijke commissie ICT met een rapport waarin stond dat de politiek zich onvoldoende bewust is van de impact van ICT en ‘dat bestuurders en politiek onvoldoende kennis hebben om hun bestuurlijke en controlerende taken goed uit te kunnen voeren’, aldus Steltman in Trouw. Hij verbaast zich erover dat een ferme reactie daarna uitbleef.

‘(…) Het is daarom de hoogste tijd dat bij zowel overheid als politiek het thema digitalisering in brede zin op de agenda komt. Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om te kunnen profiteren van de ontwikkelingen. Een visie op de digitale samenleving hoort daarom een prominent onderwerp te zijn in partijprogramma’s, en vereist regie op kabinetsniveau. (…)
Politici en bestuurders zullen gaan merken dat de factor ICT en de effecten van de digitale wereld in alle economische en maatschappelijke debatten een rol gaan spelen. Zij moeten zich realiseren dat ze hun taken slechts kunnen uitvoeren als ze weten waar dat over gaat. Dat vraagt om kennis van zaken, visie, ambitie, en de wil om samen met het bedrijfsleven en de digitale sector beleid te ontwikkelen. De welvaart en veiligheid van Nederland staan immers op het spel. (…)’

Bronnen
Trouw, 14 september 2016: Politiek moet snel interesse tonen voor ICT (via Blendle)
FluxEnergie, 14 september 2016: Energiedata van twee miljoen huishoudens gestolen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.