Gedragscode ‘windprojecten en omwonenden’ is vernieuwd

Gedragscode 'windprojecten en omwonenden' is vernieuwd

15 december 2016 – De Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land is vernieuwd op basis van een externe evaluatie. Inmiddels laten acht op de tien projectontwikkelaars omwonenden participeren in de windprojecten.

De gedragscode is een initiatief van Greenpeace, Milieudefensie, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en ODE Decentraal.

Uit een persbericht van de NWEA
‘(…) Om bewoners beter bij projecten voor windenergie te betrekken is in de nieuwe versie van de Gedragscode meer nadruk gelegd op duidelijke regels voor deelname van de omgeving tijdens de totstandkoming van nieuwe windprojecten.
Daarnaast is de leesbaarheid van de Gedragscode verbeterd. Ook maakt de nieuwe code een duidelijker onderscheid tussen procesparticipatie bij de totstandkoming van nieuwe windprojecten en financiële participatie waardoor mensen kunnen delen in de opbrengst van windmolens en windparken.
Uit de externe evaluatie die eerder dit jaar werd uitgevoerd bleek dat acht op de tien projectontwikkelaars omwonenden laten participeren in de totstandkoming van nieuwe windmolens. Verder kunnen in vrijwel alle projecten voor windenergie mensen financieel participeren. Op die manier voelt de omgeving zich meer betrokken bij windprojecten.(…)’

Bronnen
NWEA, 15 december 2016: Vernieuwde Gedragscode Windenergie op Land beschikbaar
Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land (pdf, 9 pag.)
Foto: windpark Houten (Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.