‘Geef Grieken subsidie om onze energie op te wekken’

1 juni 2015 – In het Algemeen Dagblad vandaag een pleidooi om zonne-energie uit Griekenland te halen. We zouden de bouw van zonne-installaties in Griekenland moeten subsidiëren, omdat de opbrengst van zonne-panelen daar minstens de helft groter is.

De krant bericht over een pleidooi dat de stichting GEZEN al lange tijd houdt. GEZEN is voorstander van grootschalige opwekking van zonnestroom in zeer zonnige landen.
Uit het bericht van het AD: ‘Nederland moet subsidiegeld beschikbaar stellen om een groot zonnepanelenpark in Griekenland te bouwen. Beide landen zijn daarmee geholpen, stelt GEZEN, een stichting die de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie wil stimuleren. Het helpt Nederland om voldoende duurzame energie op te wekken, en het kan voor de Grieken een manier zijn om er economisch weer een beetje bovenop te komen. In een brief aan minister Kamp van Economische Zaken stelt de stichting dat het veel rendabeler is om één groot zonnepark in Griekenland te subsidiëren dan kleine plukjes panelen op Hollandse daken.’

GEZEN-directeur Evert du Marchie van Voorthuysen schreef over zijn plan ook al een in een ingezonden brief in het Financieele Dagblad:
‘De Algemene Rekenkamer (ARK) constateert dat de doelen van het Energieakkoord, 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023, niet gehaald worden zonder extra investeringen (FD 17 april). Europese regelgeving staat toe om dergelijke investeringen in andere lidstaten van de EU te realiseren. De buitenlandse optie blijkt volgens de ARK ook nog eens flink goedkoper te zijn. Een mooie illustratie van de economische wet van David Ricardo: produceer op de locatie waar de opbrengst het hoogst is en pas handel toe om de welvaart van de gehele wereld te verhogen. De ARK noemt echter ook een nadeel van investeringen in andere landen, namelijk dat het nuttige effect hiervan voor de Nederlandse werkgelegenheid en technologische kennis geringer zou zijn. Dit argument geldt niet voor grootschalige zonne-energie. Een Nederlandse producent van energietechnologie werd door Amerikaanse wetgeving verhinderd om een zonnespiegelcentrale in de VS te bouwen. Het voorstel van de ARK verhoogt de kans om dit alsnog in Spanje of Griekenland te gaan doen.’

 

Bronnen
Algemeen Dagblad, 1 juni 2015: ‘Geef Grieken subsidie om onze energie op te wekken’
Website GEZEN met brief FD, 23 mei 2015: Rekenkamer-rapport steun in de rug voor buitenlandse zonnestroom

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.