‘Met geen enkel verkiezingsprogramma halen we doel klimaatakkoord’

29 november 2016De Volkskrant legde alle verkiezingsprogramma’s naast elkaar en kwam tot de conclusie dat geen enkele politieke partij een plan heeft waarmee de doelen van het Parijse klimaatakkoord gehaald worden. 

In Parijs spraken de landen af om onder de 2 graden opwarming te blijven en om hun best te doen voor een maximale opwarming van 1,5 graden. Het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht wat die doelen voor Nederland betekenen. Om onder de 2 graden opwarming te blijven, moet Nederland in 2030 een CO2-reductie hebben van 40 tot 50 procent (ten opzichte van 1990) en in 2050 een reductie van 85 tot 90 procent. Het 1,5-gradendoel betekent voor Nederland in 2030 ook een CO2-reductie van 40 tot 50 procent en in 2050 moet de CO2-emissie zelfs negatief zijn. Met geen van de verkiezingsprogramma’s die er nu liggen gaan we dat halen, aldus de Volkskrant.

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…) Zelfs behoorlijk groene partijen zoals GroenLinks en PvdA zijn vrijwel alleen bezig met de 2-graden-doelstelling. De scherpere doelstelling wordt een enkele keer genoemd (PvdA), maar geen enkele partij trekt daaruit de consequenties: dat er per saldo broeikasgas uit de lucht moet worden gehaald. (…)’

De Volkskrant maakte een ‘rapport’ voor de zeven partijen die het grootst zijn in de peilingen.

‘(…) VVD: SLECHT
Wat staat er letterlijk in het programma?
‘De internationale afspraken (Parijs) om de CO2-uitstoot te verlagen moeten worden nagekomen.’

Hoe concreet worden de plannen?
Het programma biedt vooral beperkingen. Nederland moet niet harder lopen dan de rest van de EU. En deadlines voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden uitgesteld als er betere technieken opdoemen. Opbeurend, maar niet voor klimaatredders: ‘Wij vinden het belangrijk dat we kunnen doorrijden en dat het asfalt op de rijkswegen niet ongebruikt blijft liggen.’
De belasting op auto’s moet omlaag. Er staat in het programma niets over het terugdringen van het gasgebruik, niets over elektrisch rijden. De VVD is tegen maatregelen om minder vlees te eten, minder vliegvakanties te laten boeken of minder auto te rijden. CO2-heffing op vliegen kan alleen bij een internationale afspraak. Maar wel: alle rijksinfrastructuur moet in 2030 energieneutraal zijn.

PVDA: GOED
Wat staat er letterlijk in het programma?
‘Wij willen dat de temperatuurstijging maximaal 2°C bedraagt en we streven naar een maximum van 1,5°C.’

Hoe concreet worden de plannen?
Concrete plannen te over. De doelen moeten worden vastgelegd in een Klimaatwet. De lucratieve salderingsregeling voor zonnepanelen blijft ook na 2020. Kolencentrales moeten ‘zo snel mogelijk’ dicht. Ook moet er zo snel mogelijk een minimumprijs komen voor CO2-emissierechten. In 2020 dient alle nieuwbouw klimaatneutraal te zijn. Na 2025 mogen alleen nog emissieloze auto’s worden verkocht. Er komt een kilometerheffing. De wegenbelasting wordt afhankelijk van gereden kilometers. Er wordt gepleit voor terughoudendheid met nieuwe wegen en er moeten ‘bindende afspraken’ komen met corporaties over isolatie van huurhuizen.

CDA: SLECHT
Wat staat er letterlijk in het programma?
‘Op grond van de klimaatafspraken in Parijs wordt ook van Nederland een extra inspanning gevraagd.’

Hoe concreet worden de plannen?
Erg concreet zijn ze niet, en erg ambitieus evenmin. Het CDA is voor lokale initiatieven voor duurzame energie, en dan nog alleen ‘op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening’. Maar in het programma is wel de ambitie opgenomen dat ‘alle gebouwen in 2035 klimaatneutraal moeten zijn’.

SP: MATIG
Wat staat er letterlijk in het programma?
‘We willen in 2050 een CO2-neutrale samenleving.’

Hoe concreet worden de plannen?
De SP is net als GroenLinks en de PvdA voor een Klimaatwet. Kolencentrales moeten ‘zo snel mogelijk’ dicht. De kerncentrales in België ook. Over onze eigen kerncentrale Borssele: niets.
Woningen moeten in 2021 geïsoleerd zijn tot energielabel B. Er moet een nieuwe vorm komen voor de CO2-beprijzing naast het mislukte Europese systeem ETS. De wegenbelasting wordt gerelateerd aan het aantal gereden kilometers. Alle duurzame energie is welkom, maar windmolens op land worden niet genoemd.
In 2013 pleitte SP nog voor een heffing op vliegen; nu niet meer.

GROENLINKS: GOED
Wat staat er letterlijk in het programma?
‘Met het klimaatakkoord van Parijs gaan we wereldwijd afscheid nemen van fossiele energie.’

Hoe concreet worden de plannen?
Een Klimaatwet bepaalt dat de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat met ten minste 25 procent in 2020, 55 procent in 2030 en 95 procent in 2050. Er dient jaarlijks twee tot drie procent aan energie te worden bespaard. Kolen- en kerncentrales gaan in de komende jaren dicht.
Het uitstoten van CO2 wordt duurder. Zo gaan grootverbruikers van gas er flink meer voor betalen en worden emissierechten vernietigd net zo lang tot de prijs ervan (de kosten die bedrijven betalen) hoog genoeg is.
Schone energie wordt voor kleinverbruikers niet belast. Alle woningen moeten binnen 15 jaar van het gas af. Er komen zonnepanelen op alle overheidsdaken en bussen worden elektrisch. Vliegreizen worden belast. De auto wordt meer belast naarmate hij vuiler is en meer rijdt.

D66: GOED
Wat staat er letterlijk in het programma?
‘Het klimaatakkoord van Parijs vinden we een goed akkoord.’

Hoe concreet worden de plannen?
Behoorlijk concreet, compleet met tussendoelen. In 2030 moet onze CO2-uitstoot ten minste 50 procent lager zijn, in 2050 95 procent lager. Alleen: op CO2-uitstoot kan een overheid niet sturen, wel op hoeveelheid duurzame energie, of op het isoleren van huizen.
De leden van de partij bepaalden op het congres: uiterlijk in 2025. Na 2025 worden uitsluitend nog elektrische auto’s verkocht. De hoogte van de energiebelasting wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot. Er staat niets in het programma over het duurder maken van CO2-uitstoot. En niets over inperken van de luchtvaart. Behalve dat biobrandstoffen in de luchtvaart moeten worden bevorderd.

PVV: ZEER SLECHT
Wat staat er letterlijk in het programma?
Niets.

Hoe concreet worden de plannen?
Nauwelijks. Er is geen geld voor windmolens. De motorrijtuigenbelasting moet worden gehalveerd. (…)’

Bronnen
Volkskrant, 29 november 2016: Wat wil Den Haag met het klimaat? (via Blendle)
FluxEnergie, 18 november 2016: PBL: ‘Komend decennium cruciaal voor halen doelen klimaatakkoord’
Zie ook
Ons dossier over de verkiezingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.