foto CWG

Geen geothermische warmte meer voor Limburgse paprika’s

geothermie CWG

California Wijnen Geothermie (CWG) heeft op vraag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de productie van aardwarmte gestaakt. SodM drong hierop aan omwille van de veiligheid op lange termijn.

Paprikateler onder glas CWG produceerde sinds de zomer van 2013 aardwarmte uit de ondergrond in Grubbenvorst in Noord-Limburg, vlakbij de seismisch actieve Tegelenbreuk. CWG mocht onder strenge voorwaarden tijdelijk gebruik maken van de injectieput op deze plek. Deze termijn is inmiddels verstreken. CWG kon SodM er ook niet van overtuigen dat het deze put kan gebruiken op een manier die op lange termijn veilig is.

Dergelijke geothermische installaties pompen warm zout water uit een dieper gelegen aardlaag omhoog via een productieput en pompen het afgekoelde water via een tweede put, de injectieput, terug in de grond. CWG gebruikte de warmte van een zowat 2.100 meter diepe laag met een temperatuur van 75 °C om er een areaal van ongeveer 32 hectare paprikakassen mee te verwarmen.

Het had hiervoor in Grubbenvorst drie putten geboord, waarvan er één geheel en één gedeeltelijk verstopt raakte tijdens het testen van de putten. Sinds december 2013 mocht CWG, onder strenge voorwaarden, tijdelijk de gedeeltelijk verstopte productieput (put 3) te gebruiken als injectieput voor een periode van maximaal vier jaar, om intussen de verstopping in de oorspronkelijke injectieput (put 2) te verhelpen.

Eind 2017 staakte CWG definitief de herstelwerkzaamheden aan de injectieput (put 2). Het diende toen ook een verzoek in tot wijziging van de omgevingsvergunning om, na een aanpassing van put 3, deze put langdurig als injectieput te gebruiken. Maar de voor de vergunning bevoegde autoriteit, het ministerie van economische zaken en klimaat, concludeerde in april 2018 dat de door CWG voorgestelde aanpassingen aan put 3 bij langdurige injectie in put 3 nabij de Tegelenbreuk, de veiligheid onvoldoende kan borgen en er geen concreet zicht meer is op legalisatie.

CGW blijft hoopvol

Na een bestuurlijk gesprek met SodM besloot CWG om de tijdelijke injectie in put 3 en daarmee de winning van aardwarmte te staken. Het onderzoekt nu wat haar toekomstige mogelijkheden zijn om de productie van geothermische warmte in Grubbenvorst te kunnen heropstarten. “We hebben al veel geld in geothermie gestoken en blijven erin geloven,” zegt bedrijfsleider Pieter Wijnen. “We hopen alsnog een technische oplossing voor het probleem te vinden. Het is wel jammer dat dit niet lukte voor het verstrijken van de tijdelijke vergunning.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.