Vlaams minister Bart Tommelein. (foto Engie Cofely)

Geen kandidaten om zonnepark Tommelein te bouwen

Vlaams minister Bart Tommelein. (foto Engie Cofely)

Geen enkel bedrijf is geïnteresseerd om het ‘zonnepark’ van Bart Tommelein (VLD) aan te leggen. Dat bleek uit zijn antwoord in het Vlaamse parlement, op vragen van Andries Gryffroy (N-VA) en Robrecht Bothuyne (CD&V), nochtans coalitiepartners van de Vlaamse energieminister.

In het kader van zijn ‘Zonneplan’ (2016) had Tommelein de ambitie uitgedrukt om installaties voor zonne-energie te bouwen langs spoorlijnen. Een eerste proefproject was gepland langs de hogesnelheidslijn Brussel-Aken, tussen Haasrode en Hoegaarden. Daar zou een vermogen tot 10 MW kunnen worden geïnstalleerd. Tommelein had aangegeven dat hij hierover midden 2016 in overleg was gegaan met zijn federale collega François Bellot (MR) en met spoorwegbeheerder Infrabel.

Bellot niet betrokken?

Maar in het federale parlement, waar Renate Hufkens (VLD) in juli 2016 een gelijkaardige vraag had gesteld, meldde Bellot begin maart 2018: “Mijn kabinet is ter zake niet in het bezit van een brief van minister Bart Tommelein. Mijn kabinet is op geen enkele wijze betrokken in de bedoelde gesprekken.” Maar Infrabel liet hem wel weten “dat er nog geen afgelijnd project bestaat en dus ook nog geen timing, noch een zicht op de kosten: alle technisch-financiële studies moeten nog opgestart worden.”

Tommelein bevestigt nu dat hij wel degelijk op 13 mei 2016 een brief heeft verstuurd naar Bellot. Tegelijk zet hij zijn collega uit de wind. “Deze brief bevatte de vraag om samen met Bellot te werken aan een structurele oplossing voor het plaatsen van windturbines in de buurt van luchthavens en luchtvaartapparatuur. In dit kader heb ik een persoonlijk overleg gehad met minister Bellot op 5 oktober 2016. Tijdens deze vergadering werd ook het project spoorwegbermen besproken. Verdere opvolging van dit project gebeurde echter via Infrabel en niet rechtstreeks met minister Bellot.”

Zeven bedrijven geselecteerd

“Het project spoorwegbermen wordt getrokken door Infrabel, dat hiervoor wel degelijk in een personeelsinzet voorziet. Deze personen hebben meermaals contact gehad met mijn kabinet voor de ontwikkeling van dit project. Infrabel organiseerde in eerste instantie een kwalificatieronde voor mogelijke leveranciers om een PV-project in een dergelijke technischere omgeving te realiseren. Zeven ondernemingen doorliepen die succesvol. Ze ontvingen een bestek voor de proeflocatie, waarbij ook een plaatsbezoek was georganiseerd. Infrabel vroeg deze kandidaten om een bestudeerd, technisch onderbouwd aanbod te doen. Het indienen van offertevoorstellen door de geselecteerde kandidaten diende als een eerste beoordeling van het financiële aspect. De geselecteerde bedrijven hadden tot begin december de tijd om hun offerte in te dienen. Infrabel heeft echter van geen van hen een aanbod ontvangen.”

Toen Infrabel informeerde naar de redenen en de belangrijkste hinderpalen voor het niet indienen van een aanbod verschafte een van de bedrijven verduidelijking. De te grote onzekerheid rond een aantal technische aspecten, zoals bodemstabiliteit van de bermen, concrete en correcte gegevens over de perceelgrootte en mogelijkheid tot en kosten van een netaansluiting in deze specifieke locatie spelen een voorname rol. “Tommelein laat het nu is deze betrokken partijen over om verder, bijvoorbeeld ook met de netbeheerder, na te gaan wat een economisch leefbare omgeving kan zijn voor een voldoende rendabel project. “Op die manier kan verder onderzocht worden hoe deze context gecreëerd kan worden, waarbij tevens een meer onderbouwd inzicht kan gegeven worden in de noodzakelijke steun.”

In Nederland gaat het sneller

“Als we zo’n grote oppervlakte aan terreinen ter beschikking hebben, begrijp ik niet waarom het zo lang moet duren,” meent Frederik-Willem Schiltz (VLD). “Als er in Nederland windmolenparken zonder subsidies worden gebouwd, dan is dat omdat de Nederlandse overheid stabiliteitsstudies heeft gepland en in infrastructuur heeft voorzien, zodat er duidelijkheid is over het concrete kader. Hier sleept dit dossier al twee jaar aan omdat Infrabel niet in staat is om een duidelijk kader aan te bieden. Dat is hemeltergend.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.