‘Geen kerncentrales nodig om energievraagstukken op te lossen’

2 juli 2015 – Ook zonder kerncentrales kan de uitstoot van CO2 in de elektriciteitssector in 2050 tot vrijwel nul worden teruggebracht. Ze zijn bovendien veel te duur. Dat stelt prof. dr. Wim Turkenburg in een opiniebijdrage op FluxEnergie.

Turkenburg reageert op de opiniebijdrage van prof. dr. ir. Jan Leen Kloosterman (nucleaire energie) die pleit voor meer onderzoek naar de mogelijkheden van thorium. Thorium zou volgens Kloosterman wel eens tot ‘een omwenteling in de kernenergie’ kunnen leiden.
Turkenburg wijst erop dat kernenergie alleen maar duurder wordt en de publieke acceptatie steeds verder afneemt. Hij vindt het wel verstandig zoveel mogelijk opties voor de toekomstige energievoorziening open te houden, dus ook de kernenergieoptie. ‘Wel moet aan iedere optie de eis worden gesteld dat deze inpasbaar is in een duurzame ontwikkeling van de samenleving als geheel en de energievoorziening in het bijzonder.’
De ontwikkeling van nieuwe types kernreactoren kan wel veertig jaar vergen. ‘We zitten dan in 2050 en het klimaatvraagstuk moet dan al zijn opgelost. Je kunt je dus de vraag stellen of deze nieuwe technologie niet te laat komt.’ Dat geldt wat hem betreft helemaal voor de gesmolten zout reactoren.
Turkenburg concludeert dat Nederland via de TU-Delft helemaal geen voortrekkersrol moet willen spelen in het winnen van energie uit thorium.

Opiniebijdrage Kloosterman, 1 juli 2015: Pleidooi voor onderzoek naar geheel nieuwe vorm van kernenergie
Reactie Turkenburg, 2 juli 2015: Is er toekomst voor de gesmolten zout reactor?

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.