Geen nieuwe Pallas-reactor?

Kernreactor Petten weer buiten bedrijf

24 oktober 2015 – LAKA, het ‘documentatie- en onderzoekcentrum kernenergie’, meldt vanmorgen dat Provinciale Staten van Noord-Holland in een ‘geheime vergadering’ geweigerd heeft meer geld te lenen voor een nieuwe kernreactor in Petten (voor de productie van medische isotopen).

Uit het persbericht van LAKA
‘(…) Provinciale Staten van Noord Holland hebben begin deze maand in een geheime vergadering besloten om het tweede deel van een lening voor een nieuwe kernreactor in Petten, Pallas, te weigeren. Daarmee hangt de geplande Pallasreactor aan een zijden draadje. Dat onthult het onderzoeksprogramma van Radio 1 Argos vanmiddag. Argos had inzage in geheime stukken en sprak met Statenleden. (…)’

Uit een nieuwsbericht van Argos
‘(…) De reden om het geld niet over te maken is dat de provincie geen vertrouwen heeft in de gepresenteerde business case van de Stichting voorbereiding Pallas Reactor. Met name het feit dat Pallas nog geen private investeerders heeft gevonden weegt zwaar.
“De Pallas organisatie loopt met de actualisatie van de business case niet in de pas met het tijdschema dat voor de go/no go-momenten is bedacht.” Schrijft CDA-gedeputeerde Bond aan de commissie. Voor PS weegt ook zwaar dat er twijfel bestaat of een nieuwe Pallas-reactor wel nodig is gezien ontwikkelingen in de markt. (…) Bond wijst er in zijn stuk op dat OECD en NEA voorspellen dat er in 2020 een overschot op de markt van medische isotopen wordt verwacht. Dat komt enerzijds door nieuwe faciliteiten die in aanbouw zijn en door het feit dat medische isotopen ook geproduceerd kunnen worden met behulp van cyclotrons. (…) In een bestuursakkoord hebben de minister van EZ en PS in 2012 besloten om 80 miljoen beschikbaar te stellen als lening aan Pallas. (…) Afspraak is dat Pallas met privaat kapitaal gebouwd wordt en dat de overheden die 80 miljoen dan ook weer terug zouden krijgen van de financiers. Maar tot op heden is er nog een zicht op zo’n private financier. (…)
In hetzelfde bestuursakkoord hebben PS en EZ ook afgesproken samen op te trekken. Als een partij ermee stopt dan stopt de andere ook. (…)
De Pallas moet de huidige, ruim 50 jaar oude HFR in Petten vervangen. Die ligt nu alweer enkele weken stil wegens een reparatie. De afgelopen jaren lag de HFR veelvuldig stil. In het verleden veroorzaakte  dat soms een tekort aan medische isotopen. Daarvan is op dit moment geen sprake. (…)
Ruim een week geleden, 16 oktober,  liet Kamp in antwoord op Kamervragen van Smaling (SP) weten binnenkort wordt besloten of Pallas de tweede tranche van EZ krijgt. Belangrijk criterium, schrijft Kamp is “uitzicht op private finaciering voor de bouw en exploitatie van de Pallas-reactor.” Precies de reden voor PS om er op dit moment geen geld meer in te stoppen. (…)’

Uit het persbericht van LAKA
‘(…) Laka verwelkomt de beslissing van de Provinciale Staten. “Het is een verstandig besluit op het juiste moment. Het heeft geen zin aan te blijven modderen. Het is zaak nu vol in te zetten op productie van medische isotopen met innovatieve deeltjesversnellers. Dat is de enige mogelijkheid om werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland te behouden”, aldus ir. Henk van de Keur van Stichting Laka. (…)’

Volgens Argos houden de Provinciale Staten van Noord-Holland de deur nog wel op een kier. De PS geven  namelijk wel toestemming voor de start van de aanbesteding van het ontwerp voor Pallas. Mocht minister Kamp toch besluiten ‘zijn’ 14 miljoen over te maken, dan zal Noord-Holland 7 miljoen voor haar rekening nemen.

De uitzending van ARGOS is op zaterdag 24 oktober 2015 om 14.00 uur. In de studio reageert Liesbeth van Tongeren, kamerlid voor GroenLinks.
Uitzending terug te beluisteren op Argos.vpro.nl

Bronnen
LAKA, persbericht, 24 oktober 2015: Einde in zicht voor Pallasreactor?
VPRO, ARGOS, 24 oktober 2015: Provincie Noord Holland geeft geen geld aan Pallas
Foto: reactor in Petten (foto FluxEnergie, Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.