Geen windmolens in IJsselmeer

18 december 2014 – De Provinciale Staten van Friesland stemt niet in met een windmolenpark in het IJsselmeer. Eerst moet de optie van windmolens langs de Afsluitdijk worden onderzocht. 

Het is de uitkomst van een negen uur durend debat woensdag in de Friese Provinciale Staten. Friesland moet in 2020 530 megawatt windenergie produceren. Volgens het provinciebestuur is dat niet mogelijk door alleen molens te plaatsen op het vasteland.

Uit een brief van de provincie Friesland aan de Provinciale Staten (17 december 2014)
‘(…) In oktober 2013 hebt u het provinciale Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 vastgesteld. Hierin is als doel vastgelegd: 20% energiebesparing, 16% duurzame energieproductie en 4.000 groene banen. De voorziene duurzame energiemix in 2020 bestaat voor ruim 50% uit windenergie, ruim 20% uit zonne-energie en ruim 25% uit warmte-energie (waaronder het REC en biogas). (…)’

‘(…) De minister van EZ heeft Fryslân tot 1 januari 2015 de moge- lijkheid gegeven om planologische duidelijkheid te geven over de invulling van 530,5 MW windenergievermogen in 2020 (…)’

‘(…) Voor het IJsselmeer vragen wij u een keuze te maken tussen een lijnopstelling langs de Afsluitdijk of een clusteropstelling in het zoekgebied van de ontwerp Structuurvisie Windstreek Fryslân 2014.
Verder vragen wij u een standpunt in te nemen over solitaire dorpsmolens, de uitvoeringsorganisatie, randvoorwaarden en spelregels voor de uitvoering, niet-geselecteerde locaties, en wat te doen als te veel plannen afvallen. (…)’

‘(…) Voor het IJsselmeer blijven we vasthouden aan een clusteropstelling in het zoekgebied van de ontwerp Structuurvisie Windstreek Fryslân 2014. Een lijnopstelling langs de Afsluitdijk heeft volgens ons meer negatieve consequenties dan een windturbineopstelling in het zoekgebied, en levert te weinig vermogen. Deze mogelijkheid zou daarnaast tot procedurele en bestuurlijke complicaties leiden en daarmee tot vertraging. (…)’

 

Bronnen
Nu.nl, 17 december 2014: Friesland wil geen windmolen in IJsselmeer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.