Geen zorgen over klimaatverandering?

31 maart 2017In Nederland heerst een groeiend maatschappelijk onbehagen, over allerlei zaken en zeker ook over wat de politiek eraan doet. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau. Heel opmerkelijk is dat bij de meest genoemde zorgen klimaatverandering in het geheel niet voorkomt.

Uit het bericht van het SCP
‘(…) Economische waarderingen blijven verbeteren, maar over politiek en de ontwikkelingen van het land wordt men niet positiever. Samenleven en immigratie blijven belangrijkste punten van zorg. Stijgende trend van maatschappelijk onbehagen, vooral bij lageropgeleiden, maar in Europees perspectief blijven Nederlanders optimistisch.

Dit zijn enkele uitkomsten van het eerste kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Het SCP besteedt hierin aandacht aan de stemming in Nederland en opvattingen over politieke en maatschappelijke kwesties. Het veldwerk voor dit onderzoek vond in januari en begin februari plaats, dus ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart.

De economische waarderingen blijven verbeteren …
De afgelopen kwartalen verbeterde de economische stemming en die trend zet zich in het eerste kwartaal van 2017 door. In januari 2017 geeft 76% van de Nederlanders de Nederlandse economie een voldoende (dat was een jaar geleden 71%) en verwacht 83% de komende twaalf maanden een gelijke of betere economie (tegen 74% een jaar geleden). Ook over de eigen financiële situatie blijft men positief. 87% verwacht daarin de komende twaalf maanden geen verslechtering. 77% geeft de eigen financiën een voldoende.

… maar over de politiek en de stand van het land wordt men niet positiever
Het aandeel dat het de goede kant op vindt gaan, daalde van een uitzonderlijk hoge 37% vorig kwartaal naar 25% nu, hetzelfde percentage als begin 2016. Nu vindt 64% het meer de verkeerde kant op gaan: dat was vorig kwartaal 53% en begin 2016 62%. Ook de licht positieve trend in het politieke vertrouwen stagneert. In januari 2017 heeft 47% voldoende vertrouwen in de regering en 48% in de Tweede Kamer (vorig kwartaal was dat resp. 50% en 52%).

Grootste zorgen over samenleven en immigratie
De manier van samenleven en immigratie staan bovenaan de lijst met belangrijkste maatschappelijke zorgen. 42% noemt spontaan zorgen over immigratie en integratie als we vragen naar de belangrijkste problemen in Nederland. 37% noemt de manier waarop we samenleven (o.a. verharding, intolerantie, ik-cultuur). De ongerustheid over immigratie is daarmee aanzienlijk lager dan in januari 2016 toen vanwege de vluchtelingencrisis 65% immigratie noemde – maar het thema blijft belangrijk. Als we mensen vragen welk onderwerp hoog op de agenda van de Haagse politiek zou moeten staan, staat de gezondheids- en ouderenzorg met stip op één. (…)’

Grootste problemen bevolking 18+ (in procenten) (van 2008 -2017/1)

Geen klimaat(verandering) of energie als zorgpunt

In het hele rapport komen de woorden klimaat(verandering) en energie niet voor als zorgpunten. Het algemene begrip ‘natuur en milieu’ komt wel voor maar wordt nauwelijks als een probleem gezien.
Het gebrek aan vertrouwen in de politiek is min of meer een rode draad door het rapport van het SCP.

Bronnen
SCP, persberiucht, 31 maart 2017: Stijgende trend van maatschappelijk onbehagen
SCP, rapport, 31 maart 2017: Burgerperspectieven 2017/1 (pdf, 52 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.