Gemeente Zaanstad wil 100 nul-op-de-meter-woningen

Gemeente Zaanstad wil 100 nul-op-de-meter-woningen

11 januari 2016 – Zaanstad wil stimuleren dat honderd woningbezitters hun huis gaan ombouwen tot nul-op-de-meter-woningen en heeft daarvoor een aantrekkelijke regeling ontworpen. Urgenda heeft Zaanstad gevraagd het voorbeeld van Texel, Vlieland en Zutphen te volgen.

Uit een bericht van Zaanstad over de regeling
‘(…) Met een speciale verordening wil het college 100 Nul-op-de-Meterwoningen realiseren. Dit zijn woningen waarbij de in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul, ook wel energieneutrale woningen genoemd. Met de combinatie van een stimuleringslening en een subsidieregeling wordt het voor veel particulieren aantrekkelijk om hun woning energieneutraal te maken.

Deze klimaatvriendelijke investering leidt uiteindelijk tot lagere woonlasten, verbeterd comfort en een huis met een hogere marktwaarde. Mede door intensieve samenwerking met duurzaamheidsorganisatie Urgenda is deze verordening tot stand gekomen. Het voorstel wordt begin volgend jaar voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken dient de komende jaren onder andere te worden gezocht naar manieren om het energiezuiniger maken van woningen te versnellen. Een Nul-op-de-Meterwoning (NOM-woning) is een van de mogelijkheden om die versnelling te realiseren. Dat vraagt wel om een aanzienlijke investering. Afhankelijk van het type woning beginnen de goedkoopste oplossingen momenteel bij €30.000 tot €35.000, maar op de markt zijn veel verschillende oplossingen beschikbaar.

Financiering
Zaanstad heeft een financiële regeling ontwikkeld, waarmee woningeigenaren in Zaanstad onder aantrekkelijke voorwaarden hun woning kunnen ombouwen tot een NOM-woning. De regeling bestaat uit een aantrekkelijke hypothecaire lening (rentepercentage 2%), in combinatie met een subsidie van maximaal € 2.900. Voor de lening wordt samengewerkt met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het plafond van de subsidieregeling is € 300.000. De financiering hiervan is afkomstig uit het Duurzaamheidsfonds van Zaanstad.

Honderd woningen
Met de subsidie, in combinatie met de lening, kunnen ongeveer 100 woningen NOM worden gemaakt. Omdat een deel van de huidige kosten om te komen tot een NOM-woning nog bestaat uit ontwikkelkosten, kunnen volgende initiatieven mogelijk goedkoper worden gerealiseerd. Daarmee komt een bedrijfseconomisch haalbare NOM-woning in zicht en kan massa en snelheid worden gemaakt met het verduurzamen van woningen.

Samenwerking Urgenda
De gemeente is benaderd door Urgenda, een van de aanbieders die woningen energieneutraal kunnen maken. Deze duurzame en innovatieve organisatie heeft op Texel haar concept voor Nul-op-de-Meterwoningen succesvol toegepast. Urgenda heeft de gemeente Zaanstad gevraagd of zij particulieren kan ondersteunen met een financieel arrangement, zodat een NOM-woning financieel bereikbaar wordt zonder dat particulieren eigen middelen hoeven aan te spreken. Diverse gesprekken hebben geresulteerd in deze regeling. Overigens staat het inwoners vrij met andere aanbieders in zee te gaan in plaats van met Urgenda. (…)’

 

Urgenda over het project Energieneutrale huizen
‘(…) Urgenda werkt concreet aan het verduurzamen van bestaande woningen en de transitie van fossiele energie naar duurzame energie. (…) Urgenda gaat, in samenwerking met ASN Bank, verder met het energieneutraal maken van meer huizen op onder andere Texel.
De woningen variëren van kleine tussenwoningen tot vrijstaande stolpen, van monumenten tot nieuwbouw woningen. Voor elke woning is een oplossing bedacht die is toegesneden op het huis en de bewoners. We werken hierbij samen met adviseurs die buiten de geijkte oplossingen durven te denken en met Texelse installateurs. Voor elke oplossing is gezocht naar verbetering van het comfort en de gezondheid en naar een betaalbare, goede oplossing. Urgenda laat zien, onder andere in de brochure, dat gemiddelde huizen energieneutraal gemaakt kunnen worden voor maximaal € 35.000,-. Dat is het bedrag wat een gemiddeld Nederlands gezin in 15 jaar kwijt is aan energiekosten. Het is in Nederland in de bestaande bouw nog niet eerder gepresteerd om voor dat bedrag een huis energieneutraal te maken. Na de huizen op Texel, Vlieland en in Zutphen, die in de brochure staan, gaat Urgenda verder. Inmiddels is een energieneutrale woning in Stedum gerealiseerd en zijn we bezig met diverse huizen in Wormerveer. (…)’

Video van Urgenda over het energieneutraal maken van een woonhuis (3’03”)
Bronnen
Zaanstad, 18 december 2015: Regeling voor 100 Nul-op-de-Meterwoningen in Zaanstad
Urgenda, Energieneutrale huizen
Brochure Urgenda: Ons huis energieneutraal voor € 35.000 (pdf, 32 pag.)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.